Mbikëqyrës/Zyrtar i Kontrollit të Brendshëm – Oferta Pune
 • TEB
  • Të dhënat e kompanisë
  • TEB
  • Qyteti
   prishtina
  • Shteti
   kosova
  • Adresa kryesore
   Rr. Agim Ramadani, Nr. 15, 10000 Prishtinë
  • Webi
  • Numri i kontaktit
   +381 (0) 38 230 123
 • Pozita: Mbikëqyrës/Zyrtar i Kontrollit të Brendshëm

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  • TEB një ndër bankat më me renome në Kosovë është pjesë e brend-it të mirënjohur bankar në Turqi e mbështetur në fuqinë ndërkombëtare të BNP Paribas.
  •  TEB Sh.A. kërkon kandidatë  të kualifikuar për pozitën: “Mbikëqyrës/Zyrtar i Kontrollit të Brendshëm” në ekipin shumë dinamik të Departamentit të Kontrollit te Brendshëm.

  Detyrat

  • Të kryej detyrat e kontrollit të brendshëm në Njësitë e Zyres Qendrore dhe në Degë, në përputhje me fushat e kontrollit të brendshëm.
  • T’i raportojë rezultatet dhe t’i përcjellë planet e veprimeve në përputhje me procedurat e Njësisë së Kontrollit të Brendshëm.
  • Të kontribuoj në përmirësimin e kontrolleve duke ofruar informata nga puna në terren në lidhje me fushë-kontrollet tjera të mundshme.
  •  Përmbushjen e detyrave tjera të caktuara nga Udhëheqësi i departamentit / menaxheri.


  Kualifikimet

  • Të ketë Diplomë Universitare dhe kualifikim profesional (Bachelor në Ekonomi ose Administrim Biznesi në universitete të respektuara).
  • Preferohet të ketë përfunduar SHKÇAK-un ose kualifikim të ngjashëm në kontabilitet,
  • Të ketë së paku 3 vite eksperience ne Bankë (preferohet 2 vite pervojë ne auditim dhe kontrol të brendshëm);
  • Të ketë njohuri të shkëlqyeshme të gjuhës Angleze dhe gjuhës Shqipe  në të shkruar dhe të folur (veç kësaj, gjuha Turke do të ishte përparësi);
  • Të ketë aftesi të mira komunikuese dhe të zgjidhjes së problemeve;
  • Të ketë nivel të mire të njohurisë së aplikacioneve të MS Office;
  • Të jetë i gatshëm për të udhëtuar;
  •  Të jetë i pershtatshëm për punë ekipore;
  • Të ketë patent shofer.


  Tjera

  • Forma e aplikimit mund të merret në adresën elektronike www.teb-kos.com dhe duhet të dorëzohen së bashku me: letërnjoftimin e Kosovës, CV e detajuar, letër motivimin, diplomat (që vërtetojnë kualifikimet) dhe referencat nga punëdhënësit e mëparashëm, në e-mail adresën: [email protected] prej datës 30.09..2015 deri 02.10.2015 (ora 17:00).
  • Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsiderohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur dhe do të ftohen në testim.


  Lokacion(et) e punes

  Prishtina

  Etiketat: Ekonomi portal pune
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 muaj
 • 5529
  Prizren
  Orar i plotë
  1 muaj
 • 5529
  Prizren
  Orar i plotë
  4 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 muaj
 • 10570
  Prishtina
  Orar i plotë
  2 jave
 • >
 • Ulqin
  Punë sezonale
  1 muaj
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  5 muaj
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • >
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • Orar i plotë
  Kosovë
  5 dite
 • 588
  Prizren
  Orar i plotë
  4 jave
 • 588
  Orar i plotë
  Ferizaj
  4 jave
 • 588
  Orar i plotë
  Ferizaj
  4 jave