Menaxher Bujqësor – Oferta Pune
 • Kreditimi Rural i Kosovës
 • Pozita: Menaxher Bujqësor

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  Kreditimi Rural i Kosovës Sh.p.k, me seli në Prishtinë, Institucion Mikrofinanciar i regjistruar në BQK, hap vend të lirë  pune për:
  • Për rekrutim te një (1) Menaxheri te portofolios bujqësore, posti i bazuar ne Prishtine.
   

  Detyrat

  • Menaxhon portofolion bujqësore dhe mbështet aktivitetet e lidhura me kreditimin ne te gjitha degët.
  • Kontribuon ne zhvillimin e planit te biznesit.
  • Zhvillon strategjinë e shitjes për treg ne mënyre qe te siguroj arritjen e objektivave te shitjes sipas llojit te biznesit.
  • Monitoron tregun duke përfshirë te gjitha shërbimet dhe produktet financiare qe ofrojnë institucionet tjera financiare.
  • Mbështet aktivitetet lidhur me marketingun dhe identifikon nevojat për zhvillim te produkteve dhe shërbimeve te reja kreditore.
  • Identifikon nevojat për trajnime te stafit.
  • Trajnon stafin e degëve dhe i mbështet ne procesin e kreditimit dhe menaxhimin e problemeve te paraqitura ne pune.
  • Siguron zbatimin e procedurave te kreditimit nga ana e stafit.
  • Vendos objektiva dhe vlerëson perfomancen e stafit te ndërlidhur.
  • Bashkëpunon me auditimin e brendshëm dhe siguron përcjellje te shpejte te çështjeve te ngritura nga auditorët e brendshëm.
  • Përgatit raporte lidhur me aktivitetin e kreditimit.
  • Pune te tjera te ndërlidhura me postin dhe aktivitetin e KRK-se.


  Kualifikimet

  • Diplomë universitare në bujqësi apo ekonomi (e preferueshme),
  • Përvojë paraprake në punë të ngjajshme,
  • Njohuri shumë të mira të punës me kompjuter, të njoh Windows Office dhe punën me baza të të dhënave,
  • Shkathtësi të mira të komunikimit dhe negocimit,
  • Të jete dinamik, fleksibil, kreativ dhe i gatshëm për punë në ekip,
  • Njohuri të gjuhës angleze (e preferueshme),
  • Të posedoj patentë shofer për kategorinë B,
  • Te mos jete i dënuar apo nen hetime.


  Tjera

  • Kandidatet e interesuar mund t’i dërgojnë CV-it e tyre në adresën elektronike: [email protected]
  • Titulli i email-it tuaj duhet të përmbajë emrin e pozitës Vetëm një numër i përzgjedhur i kandidatëve do të ftohet në intervistë.
  • KRK ofron zhvillim profesional, pako konkuruese të kompensimit dhe punë ekipore.


  Lokacion(et) e punes

  Prishtina

  Etiketat: bujqesi Ekonomi Menaxher Bujqesor oferta pune portal pune prishtin rajon vend
 • Ulqin
  Punë sezonale
  1 muaj
 • Prishtina
  Orar i plotë
  6 dite
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  5 muaj
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • >
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • Orar i plotë
  Kosovë
  6 dite
 • 588
  Prizren
  Orar i plotë
  4 jave
 • 588
  Orar i plotë
  Ferizaj
  4 jave
 • 588
  Orar i plotë
  Ferizaj
  4 jave
 • >
 • 588
  Orar i plotë
  Fushe Kosove
  4 jave
 • Orar i plotë
  Fushe Kosove
  6 dite
 • 350
  Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • 976
  Suhareka
  Orar i plotë
  4 dite