Menaxher/e i/e Butikut

PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT:
 • Menaxhimin e dyqanit, kujdes të vecantë në arritjen e rezultateve në punë,
 • Menaxhimin e stafit, përgaditjen e orëve të punës, koordinimin e punëve, motivimin dhe edukimin e stafit,
 • Kujdes të vecantë në shitjen aktive,
 • Analizimin e rezutateve të shitjes, si dhe analizimin e suksesit të stafit dhe dyqanit në përgjithësi,
 • Përgjigjet për pagesën e saktë të shitjes së mallrave me pakicë si dhe të ketë sjellje korrekte me konsumatorë
 • Eshtë përgjegjës për promovimin e mallit tregtar dhe mbajtjen e evidencës së saktë,
 • Mbikëqyrë punën rreth Visual Merchandising.
KUALIFIKIMET:
 • Minimalisht diplomë e shkollës së mesme, e preferuar diplomë universitare,,
 • Të ketë përvojë pune në shitje,
 • Aftësi në menaxhimin e problemeve në situata të ndryshme,
 • Të ketë njohje të mirë të gjuhës angleze,
 • Të ketë njohuri në përdorimin e pajisjeve të zyrës dhe programet e MS Office,
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikimi, kuptimi i nevojave të klientit,
 • Të jetë energjik/e, aftësi të punës nën stres, me vetë iniciativë.

BASHKOHU ME NE
Armani Exchange gjendet në Albi Mall në katin e parë. Nese ju e keni të njejtin pasion për modë dhe dëshironi te jeni pjesë e komunitetit më të madh në rajon, bashkohuni me ne përmes pozitës së hapur: Menaxher/e i/e butikut.

Për të aplikuar për këtë mundësi punësimi, ju lutem dërgoni CV-në tuaj, dokumentet e tjera shoqëruese duke përmendur pozicionin për të cilin aplikoni në adresën e hr@albicenter.com

Konkursi do te jete i hapur nga Data 14 10 2020 deri me 31.10. 2020.

Duke ju falenderuar për aplikim, ju njoftojmë se vetëm kandidatët e përfshirë në listën e ngushtë do të kontaktohen

Tagged as: Armani, Armani Exchange, menaxher, prishtine

Tags :