Menaxher i Brendit – Oferta Pune
 • Flutura Fashion
  • Të dhënat e kompanisë
  • Flutura Fashion
  • Qyteti
   prishtina
  • Shteti
   kosova
  • Adresa kryesore
   Kodra e diellit / Qendra Tregtare - Prishtinë
  • Webi
  • Numri i kontaktit
   + 377 (0) 44 215 237
 • Pozita: Menaxher i Brendit

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  ''Flutura Fashion'' hap vend të lirë pune për:
  • Menaxher i Brendit

  Detyrat

  • Menaxhon, organizon dhe siguron efikasitetin e tërë procesit vijues të punës në fushën e programit te caktuar të shitjës
  • Njohjen e të gjitha karakeristikave të produkteve që janë në shitje
  • Të hulumtoj dhe propozoj plane të shitjes dhe promocionit
  • Përcakton planin e shitjes
  • Të përmbush targetat mujore të shitjes
  • Të krijoj dhe mirëmbaje relacionet me klient ekzistues
  • Të kerkoj klient të rinj
  • Të krijoj dhe mirëmbaje databazën e klientëve
  • Përpilon planin e furnizimit me mall
  • Të përpiloj raportet javore, mujore dhe vjetore të shitjes dhe t’I raportoj tek menaxhmenti i kompanisë
  • Analizon prezencën  e produkteve në treg në raport me konkurrencën
  • Kontrollon tregun (konkurrencën, çmimet, promocionet, marketingun etj) Të dhëna shtesë:
  • Patentë shoferi: Kategoria B


  Kualifikimet

  • Preferohet shkollimi i lartë profesional ose së paku 2 vite përvojë në punë të ngjashme
  • Aftësi të shkëlqyeshme të komunikimit dhe prezantimit
  • Gatishmëri për punë nën presion
  • Të ketë iniciativë dhe kreativitet duke ofruar ide të reja në çështje të ndryshme lidhur me procesin e punës
  • Gatishmëri për punë me orar fleksibil
  • Organizimi i takimeve me stafin dhe drejtorin ( përgatit rendin e ditës, proçesverbalin)etj.
  • Aftësi për punë në grupe
  • Njohje të shkëlqyeshme në të folur dhe në të shkruar  të gjuhës angleze,
  • Njohje e kënaqshme e programit Microsoft Office (njohja e programeve shtesë është përparësi)
  • Aftësi në përgatitjen e raporteve  të ndryshme


  Tjera

  Kushtet dhe Vendi i Punës

  • Paga do të jetë e volitshme në bazë te kushteve të tregut të punës e cila do te jetë pagë bazë dhe bonus sipas shitjes.

   Mënyra e Aplikimit

  • CV-in me foto dhe dokumentet tjera përcjellëse, duhet dorëzuar deri më datën 17.07.2015 përmes adresës elektronike: [email protected]
  • Tek Subjekti duhet të ceket pozita për t’cilen aplikoni në të kundërtën aplikacioni cilesohet i pavlefshëm..


  Lokacion(et) e punes

  Prishtina

  Etiketat: menaxhment njoftime pune
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 muaj
 • 5529
  Prizren
  Orar i plotë
  1 muaj
 • 5529
  Prizren
  Orar i plotë
  4 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 muaj
 • 10570
  Prishtina
  Orar i plotë
  2 jave
 • >
 • Ulqin
  Punë sezonale
  1 muaj
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  5 muaj
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • >
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • Orar i plotë
  Kosovë
  5 dite
 • 588
  Prizren
  Orar i plotë
  4 jave
 • 588
  Orar i plotë
  Ferizaj
  4 jave
 • 588
  Orar i plotë
  Ferizaj
  4 jave