Menaxher i Degës – Oferta Pune
 • TEB
  • Të dhënat e kompanisë
  • TEB
  • Qyteti
   prishtina
  • Shteti
   kosova
  • Adresa kryesore
   Rr. Agim Ramadani, Nr. 15, 10000 Prishtinë
  • Webi
  • Numri i kontaktit
   +381 (0) 38 230 123
 • Pozita: Menaxher i Degës

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  • TEB një ndër bankat më me renome në Kosovë është pjesë e brend-it të mirënjohur bankar në Turqi e mbështetur në fuqinë ndërkombëtare të BNP Paribas.
  • TEB tani po kërkon kandidatë të kualifikuar për pozitën Menaxher i Degës Qendra e Korporatave, Çagllavicë

  Detyrat

  • Siguron promovimin e shitjes së produkteve dhe shërbimeve bankare
  • Për të siguruar rritjen e normës së tregut të degës dhe të përfitimeve nga objektivat e
   caktuara, ofron optimizimin e burimeve të degës, realizon planifikimin e nevojshëm
   dhe koordinim
  • Përcjellë veprimet ekonomike të tregut, politikat e kompanive konkurrente, gjendjen
   e tregut dhe botimet ekonomike; punon në relacionet e shërbimit dhe kreditimit si
   dhe në sigurim të depozitave
  • Me qëllim të rritjes së cilësisë së shërbimeve dhe përfitimeve të degës, ofron rregulla
   të punës dhe siguron zbatimin e tyre përmes kontributit të të gjithë personelit të
   degës.
  • Siguron përmbushjen e përgjegjësive të përcaktuara nga departamenti/regjioni
   përkatës i tij/saj, që janë të ndërlidhura me përpjekjen për formimin e buxhetit vjetor
   të degës.
  • Udhëheq shpërndarjen e konsumatorëve në kuadër të degës përkatëse, përcjellë dhe
   udhëheq performancën e klientëve.
  • Përcjellë performancën e shitjes dhe proporcionin e arritjes së portfoliove në degë.
  • Jep udhëzime të nevojshme në lidhje me arritjen e objektivave


  Kualifikimet

  • Së paku Diploma e universitetit Ekonomik ose Administrim Biznesi
  • Së paku tri vjet eksperiencë në pozita menaxheriale
  • Preferohet pesë vjet eksperiencë bankare
  • Të kuptoj ambientin e biznesit, trendet dhe zhvillimet specifike te tij
  • Shkathtësi planifikimi, organizimi dhe menaxheriale
  • Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikuese me klientë të brendshëm/jashtëm
  • T’i kuptoj produktet dhe shërbimet bankare
  • Preferohen njohuri të përgjithshme të sistemit bankar
  • Njohuri të mira të MS Office
  • Efikas në punë ekipore
  • Aftësi të shkëlqyera të gjuhës angleze


  Tjera

  • Aplikimi duhet të bëhet online përmes web faqes së bankës www.teb-kos.com Ju lutemi klikoni
   tek Mundësi Punësimi dhe pastaj tek linku: https://recruitment.teb-kos.com/rc/.
  • Afati i fundit për
   aplikim është 24.10.2018.
  • Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsiderohen. Do të
   kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.


  Lokacion(et) e punes

  Kosovë

  Etiketat: njoftim pune
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • 976
  Prishtina
  Orar i plotë
  2 dite
 • 976
  Prishtina
  Orar i plotë
  2 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • >
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  7 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  2 muaj
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • >
 • Orar i plotë
  Lipljan
  2 jave
 • 1948
  Orar i plotë
  Ferizaj
  2 jave
 • Orar i plotë
  Gjakove
  1 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • 3249
  Prishtina
  Orar i plotë
  3 dite