Menaxher Rajonal – Oferta Pune
 • Autopjesë ''Partner''
 • Pozita: Menaxher Rajonal

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  • Ju e bëni shitjen me pasion,
  • Ju keni dëshirë për të motivuar dhe udhëhequr një ekip,
  • Ju gjithmonë merrni iniciativën me entuziazëm
  • Ju keni një komunikim të shkëlqyeshëm dhe aftësi të larta sociale
  • Atëherë, si një Menaxher rajonal tek AutoPjesë Partner,  ju do gjeni sfidën dhe rehatin në karrierën tuaj.
  • AutoPjesë Partner është një kompani gjermano-shqiptarë me aktivitet në Kosovë dhe Shqipëri.
  • Që prej themelimit tonë në vitin 2006, ne kemi pasur një rritje të jashtëzakonshme dhe tani jemi një ndër kompanitë kryesore në shitjen me shumicë të auto pjesëve, vajrave, aksesorëve, pajisjeve dhe shërbimeve.
  • Stafi ynë prej rreth 60 kolegëve, në 10 dyqane, shërben tregun e auto serviseve dhe auto pjesëve.
  • Bazuar në edukimin dhe përvojën tonë në Gjermani, ne kemi ndërtuar një strukturë të kompanisë, e cila korrespondon me ato të kompanive moderne evropiane.

  Detyrat

  Detyrat: si Menaxher i rajonit Prishtinë, Mitrovicë dhe Podujevë

  • Zhvillimi i shitjeve në rajon dhe rritja e mëtejshme e shitjeve të produkteve
  • Arritja e qëllimeve të shitjes
  • Udhëheqja e ekipit në rajon
   Rekrutimi dhe trajnimi i stafit të shitjes
  • Zhvillimi i strategjive të shitjes
  • Monitorimi i performancës së ekipit dhe motivimi për të arritur qëllimet
  • Mbikëqyrjae klientëve dhe hulumtimi i tregut
   Vëzhgimi i konkurrentëve


  Tjera

  • Në qoftë se kemi tërheq interesin tuaj, ju lutem aplikoni deri me datën 13.02.2019në email: [email protected]
  • Aplikimi përbëhet nga: Letra motivuese, CV, Diplomat (me nota) dhe referencat e profesioneve.
  • Vërejtje: Parasysh merren vetëm aplikimet në gjuhën shqipe dhe të kompletuara.


  Lokacion(et) e punes

  Kosovë

  Etiketat: njoftim pune
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • 10662
  Orar i plotë
  Ferizaj
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • 10662
  Orar i plotë
  Ferizaj
  3 jave
 • >
 • 10662
  Orar i plotë
  Ferizaj
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 dite
 • 1431
  Prishtina
  Orar i plotë
  3 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë

  Ka skaduar

 • >
 • 14089
  Suhareka
  Orar i plotë
  6 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • 388
  Punë sezonale
  Prishtina
  4 jave
 • 388
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • 388
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave