Menaxher\e i/e Komunikimit në Marketing – Oferta Pune
 • IPKO
  • Të dhënat e kompanisë
  • IPKO
  • Qyteti
   prishtina
  • Shteti
   kosova
  • Webi
  • Numri i kontaktit
   + 381 38 700 700
 • Pozita: Menaxher\e i/e Komunikimit në Marketing

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  • PKO është një nga organizatat më të suksesshme në Kosovë dhe gjithnjë në rritje. Ne e kemi arritur suksesin përmes profesionalizmit, kreativitetit dhe punës ekipore. Ne jemi vazhdimisht në kërkim të personave të talentuar që të na bashkohen në punën tonë. Kësaj radhe, shpallim konkurs për:
  • Menaxher\e i/e Komunikimit në Marketing

  Detyrat

  •     Zhvillon dhe menaxhon strategjinë për komunikimin e marketingut e cila është në përputhje me qëllimet e kompanisë
  • Përcakton pozicionin e markës së IPKO-s dhe ekzekuton strategjitë për të arritur pozitën e synuar të markës.
  • Krijon, mbikëqyr dhe përditëson të gjitha fushatat e kompanisë për komunikimin e marketingut
  • Menaxhon përpjekjet reklamuese dhe promovuese të kompanisë.
  • Identifikon, analizon dhe merr pjesë në përzgjedhjen e agjencive reklamuese dhe të shtypit
  • Siguron përdorimin e gjithanshëm të medieve sociale dhe aplikacioneve në internet
  • Zhvillon, koordinon dhe mbikëqyr ngjarjet/aktivitetet sponsoruese dhe promocionale
  • Menaxhon dhe monitoron buxhetin e njësisë së komunikimit në marketing
  • Ndihmon menaxhmentin e lartë në përgatitjen e strategjisë së kompanisë.
  • Planifikon, drejton dhe koordinon operimet e njësisë përkatëse.
  • Zbaton strategjinë e kompanisë me qëllim të realizimit të standardeve më të larta.
  •  Identifikon nevojat për zhvillim të personelit.
  • Këshillon dhe mentoron personelin, sipas nevojës, me qëllim të përmirësimit të performancës.
  • Siguron implementimin e saktë dhe në kohë të të gjitha proceseve dhe procedurave.
  • Kryen çdo / të gjitha detyrat e tjera të përcaktuara nga menaxheri në kuadër të fushës së përgjegjësisë.


  Kualifikimet

  •   Njohuri të shkëlqyeshme të: pozicionimit të markës, marketingut strategjik dhe planifikimit medial
  •  Njohuri të shkëlqyeshme të pakos Microsoft Office;
  • Shkathtësi në komunikim me gojë dhe me shkrim.
  • Aftësi për të negociuar me të tjerët dhe për zgjidhjen e konflikteve, veçanërisht në situata të ndjeshme.
  • Aftësi për të marrë vendime të qëndrueshme duke përdorur informacionin në dispozicion si dhe duke ruajtur konfidencialitetin.
  • Aftësi për të komunikuar me punonjësit dhe kontaktet e ndryshme afariste në mënyrë profesionale dhe me mirësjellje.
  • Aftësi për krijimin e një atmosfere ekipore dhe për ruajtjen e angazhimit të punonjësve.
  • Aftësi për t’iu kushtuar vëmendje detajeve si dhe për të siguruar saktësinë e raporteve dhe të dhënave.


  Tjera

  • Përvoja e kërkuar: përvojë në komunikimin e marketingut, përvojë pune me agjenci kreative min. 5 vite.
  • Kandidati/ja i/e suksesshëm/me do t’i bashkëngjitet një ekipi miqësor dhe profesional, ku do të zgjerojë dijen dhe do zhvillohet bashkë me kompaninë.
  • Vendi i punës: Prishtinë
  • Ju lutemi dërgoni CV-te tuaja në gjuhën angleze ne [email protected]
  • Afati i fundit për aplikim është data 31.08.2018


  Lokacion(et) e punes

  Prishtina

  Etiketat: oferta pune
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • 10662
  Orar i plotë
  Ferizaj
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • 10662
  Orar i plotë
  Ferizaj
  3 jave
 • >
 • 10662
  Orar i plotë
  Ferizaj
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 dite
 • 1431
  Prishtina
  Orar i plotë
  3 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë

  Ka skaduar

 • >
 • 14089
  Suhareka
  Orar i plotë
  6 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • 388
  Punë sezonale
  Prishtina
  4 jave
 • 388
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • 388
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave