Merchendiser – Oferta Pune
 • Delfin L.t.d. Sh.p.k
 • Pozita: Merchendiser

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  Shoqëria tregtare "Delfin LTD", publikon konkurs për punë, për plotësimin e vendit të pozitës:
  • MERCHENDISER (palues i mallit) - për Regjionin e Prishtinës

  Detyrat


  • Mbikqyrja e artikujve në pikat shitëse
  • Mbikëqyrja e afatit të qëndrueshmerisë së produkteve
  • Realizimi i porosive
  • Detyra shtesë të kërkuara nga punëdhënësi në fushën përkatëse, dhe
  • Raportimi për kryerjen e punëve tek drejtori i shitjes.


  Kualifikimet

  • Të kenë përgatitje të mesme shkollore,
  • Të kenë motiv të lartë dhe aftësi për punë, ndërsa
  • Përvoja e punës do të konsiderohet përparësi


  Tjera

  • Kandidatët e përzgjedhur pas aplikimit do t’i nënshtrohen intervistës
  • Të gjithë të interesuarit të dërgojnë CV-në e tyre deri më 15.02.2019, në e-mail adresë: [email protected] me subjektin “Merchandiser” (palues i mallit)


  Lokacion(et) e punes

  Prishtina

  Etiketat: oferta pune
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • 10662
  Orar i plotë
  Ferizaj
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • 10662
  Orar i plotë
  Ferizaj
  3 jave
 • >
 • 10662
  Orar i plotë
  Ferizaj
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 dite
 • 1431
  Prishtina
  Orar i plotë
  3 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë

  Ka skaduar

 • >
 • 14089
  Suhareka
  Orar i plotë
  6 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • 388
  Punë sezonale
  Prishtina
  4 jave
 • 388
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • 388
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave