“DICASA HOME DESIGN NJESIA PEJE DHE PRISHTINE”

SHPALL KONKURS PUNE PER KETO POZITA

  1. “Ndihmës Montier”  (njesia Prishtine 2 Pozita dhe njesia Peje 1 Pozita)
  2. “Shitës/e”   (njesia Prishtine 3 Pozita dhe njesia Peje 2 Pozita)
  3. “Arkitekt/e”   (njesia Prishtine 1 Pozita dhe njesia Peje 1 Pozita)

Kanditatet e interesuar duhet të kene përvojë pune  së paku 1 vite.

Përgjegjësitë dhe detyrat:

  • Të kenë aftësi të shkëlqyera për pozitat e tyre.
  • Të jenë të aftë për përdorimin e mjeteve të punës dhe materialeve te ndryshme.
  • Të jenë të shkathët në kryerjen e punëve dhe aftësi për organizimin e punëve sipas kërkesës së personit përgjegjës.
  • Të kenë aftësi organizuese dhe të jenë të aftë të punojnë në grup.

Adresa Prishtine : Magjistralja, Prishtine-Ferizaj Kilometri 3
Pristina Rrethi I Qagllavices

Adresa Peje: Rruga “Beteja e koshares”

Peje  Rrethi te Dulia.
NUMRI  I KONTAKTIT:
+383 48 60-00-02

+383 45 66-55-99

dicasahomedesign@gmail.com

, , , , ,