his job advertisement is not inteneded for KosovaJob, therefore it is published on behalf of a client.
Ky konkurs nuk është thirrje punësimi nga KosovaJob, por është i publikuar në emër të njërit nga klientët e KosovaJob. 


KosovaJob për një nga top kompanitë farmaceutike hap konkurs për:

 • Përfaqësues/e Mjekësor/e

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Prezentimin e produkteve tek Mjekët dhe Farmacitë;
 • Planifikon dhe realizon vizitat tek klientët;
 • Hulumton klientë të ri për zgjerimin e aktiviteteve;
 • Bën analiza të produkteve dhe përcjellë shitjen e produkteve përkatese në baza të rregullta;
 • Identifikon nevojat dhe kërkesat e klientëve të terenit përkatës;
 • Mban prezentime të produkteve në grupe të vogla;
 • Të jetë në gjendje gadishmërie të punojë në mënyrë të pavarur dhe në grup;
 • Si dhe detyra të tjera të dhëna nga Menaxheri përgjegjës.

Kushtet:

 • Të ketë diplomë universitare në Mjekësi, Farmaci ose Drejtime Relevante;
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe negociuese;
 • Të jetë në gjendje të punojë në grup;
 • Të ketë aftësi të identifikojë dhe të përshtatet saktë me kërkesat e terenit përkatës;
 • Të jetë e aftë të punojë nën presion të punës;
 • Të ketë eksperiencë pune min 3 vite;
 • Të ketë njohuri të gjuhës angleze;
 • Të njohë dhe të zotojë shumë mirë programet kompjuterike si Excel, Power Point, Pivot, Internet;
 • Të ketë patent shoferi të kategorisë B.

Ne ofrojmë ambient të mirë pune, pagë konkuruese si dhe të gjitha mjetet e nevojshme të punës.

Tags :