Postier – Oferta Pune
 • Gep
  • Të dhënat e kompanisë
  • Gep
  • Qyteti
   prishtina
  • Shteti
   kosova
 • Pozita: Postier

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  Vend i lirë pune për:
  • Postier

  Kualifikimet

  • Të drejtë aplikimi kanë të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës.
  • Kandidatët e interesuar duhet ti plotësojnë këto kritere:
  • Të posedojë patentë shofer (minimum 5 vite);
  • Të jetë i' kujdesshëm në raport me klientët;
  • Të jetë korrekt dhe i' sjellshëm në vendin e punës;
  • Të mbajë higjienë në veturë;
  • Të ketë vullnet për punë;
  • Të jetë i gatshëm të punojë edhe pas orarit nëse është e nevojshme;
  • Të jete i gatshëm të punoj në mënyrë ekipore;
  • Mosha e preferuar e kandidatëve 28-35;


  Tjera

  • Kandidati duhet të ceke gjate aplikimit ne detaje per regjionin qe njeh dhe pervojat e pozitave te puneve te mehershme!

  FORMA E VETME E APLIKIMIT 

  • Dergimi i CV, duke perfshire te gjitha njohurite dhe pervojat ne punet e mehershme + nje foto ne emailin zyrtar : [email protected]
  • Të gjitha aplikimet qe skane te perfshira informacionet e kerkuara nuk meren parasysh!


  Lokacion(et) e punes

  Prishtina

  Etiketat: portal pune
Share This

Share This

Share this post with your friends!

Share this

Share this post with your friends!