Praktikant/e në Departamentin e Operacioneve dhe Teknologjisë Informative – Oferta Pune
 • Moneta
  • Të dhënat e kompanisë
  • Moneta
  • Qyteti
   prishtina
  • Shteti
   kosova
  • Webi
  • Numri i kontaktit
   +381 38 602 102
 • Pozita: Praktikant/e në Departamentin e Operacioneve dhe Teknologjisë Informative

  Orari
  Praktikë
  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

   Moneta kërkon:
  • Praktikant/e në Departamentin e Operacioneve dhe Teknologjisë Informative
   

  Kualifikimet

  • Studimet e përfunduara ose në prag të përfundimit të studimeve në teknologji informative, menaxhment, informatikë apo të ngjashme;
  •  Shkathtësi të larta në përdorimin e MS Office;
  •  Shkathtësi komunikimi në gjuhën shqipe dhe angleze;
  •  Vëmendje të lartë në detaje dhe aftësi të shkëlqyera analitike.


  Tjera

  •  Puna praktike do të jetë me pagesë dhe zgjat prej 3 deri në 6 muaj. Të përzgjedhurit/ës, pas përfundimit me sukses të punës praktike, mund t’i ofrohet mundësia e punësimit në Moneta.
  • Të gjithë të interesuarit duhet të aplikojnë përmes sistemit elektronik të rekrutimit në www.monetaks.com. Së bashku me Aplikacionin, ju lutem bashkëngjitni CV-në dhe letrën motivuese, në PDF.
  • Afati për aplikim do të jetë deri më datën 8 dhjetor 2017. Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen për testim.
  • Aplikimet e pakompletuara dhe të dërguara me vonesë, nuk do të merren parasysh.
  • Aplikoni këtu: http://www.monetaks.com/?p=985


  Lokacion(et) e punes

  Prishtina

  Etiketat: kosovajob