Promoter/e – Oferta Pune
 • Moneta
  • Të dhënat e kompanisë
  • Moneta
  • Qyteti
   prishtina
  • Shteti
   kosova
  • Webi
  • Numri i kontaktit
   +381 38 602 102
 • Pozita: Promoter/e

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  Moneta Sh.p.k kërkon :
  •  Promoter/e në rajonin e Prishtinës, Ferizajit dhe Pejës

  Detyrat

  •  Promovimi i shërbimit të Transferit të Parave “MoneyGram” dhe markës tregtare të Punëdhënësit “Moneta”; 
  • Shpërndarja e fletushkave dhe materiale tjera promovuese; 
  •  Informimi i qytetarëve për shërbimin e shpejtë të parave “MoneyGram“ si dhe për kryerjen e pagesave në “Moneta”; 
  • Intervistimi/Anketimi i qytetarëve për të parë sa janë të informuar për këtë shërbim.


  Kualifikimet

  • Shkathtësi të shkëlqyera komunikimi në gjuhën shqipe;  
  • Të keni të përfunduar të paktën shkollën e mesme; 
  • Aftësi për të punuar individualisht dhe në ekip; 
  • Gjuha angleze do ishte përparësi; 
  • Përvoja e punës në promocion do ishte përparësi; 
  •  Patentë shoferi (e preferueshme).


  Tjera

  •  Puna do jetë me orar të plotë. 
  • Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë CV-në me fotografi në email-in: [email protected]  
  •  Në “Subject” duhet patjetër të shkruani “Promoter/e”. 
  •  Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen. 
  •  Afati për aplikim do të jetë deri më datën 11 mars 2018.  
  • Konkursi zyrtarisht do mbyllet të dielën më datë 11 mars 2018, ora 00:00. 
  • Aplikoni këtu: [email protected]


  Lokacion(et) e punes

  Ferizaj Peje Prishtina

  Etiketat: kosovajob