Punëtor/e në Market – Oferta Pune
 • Elkos Group
 • Pozita: Punëtor/e në Market

  Data e skadimit
  3 dite
 • Pershkrimi i punes

  • Pozita të hapura:
  • Punëtor/e në Market
  • Lokacioni: ETC Express Pejë ( te “ Ura e Gurit “ )
     

  Kualifikimet

  • Diplomëe ShkollëssëMesme
  • Preferohetpërvojëpune
  • Aftësikomunikuesedheorganizative
  • Aftësibashkëpunuesenëgrup


  Tjera

  BENEFITET

  • Kontratëpunesipasligjevenëfuqi
  • Pagesëtërregullt
  • Trajnimeadekuatepërpozitë
   APLIKIMI
  • Duke dërguar CV-nëtuaj me aplikacionnëETC PejëtekRecepsioni, po ashtuedhenë email-in [email protected] !
  •  Konkursimbetetihapurnga data:09.01-20.01.2019
  • Përinformatashtesëmundtëthërrisninnënumrinpapagesë: 0800 30 300


  Lokacion(et) e punes

  Peje

  Etiketat: njoftim pune
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • 6363
  Prishtina
  Orar i plotë
  2 jave
 • 1431
  Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • 6529
  Prishtina
  Orar i plotë
  2 jave
 • 15037
  Orar i plotë
  Kosovë
  2 jave
 • >
 • Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • Prizren
  Orar i plotë
  1 muaj
 • Prizren
  Orar i plotë
  1 muaj
 • Prizren
  Orar i plotë
  1 muaj
 • >
 • Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • Prizren
  Orar i plotë
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  7 dite