Punëtor Sigurimi – Oferta Pune
 • Elkos Group
 • Pozita: Punëtor Sigurimi

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  • POZITA: Punëtor Sigurimi1 vend i lire pune
  •  LOKACIONI: ETC Viti

  Kualifikimet

  • Diplomëe ShkollëssëMesme
  • Tëjetëilicensuar MPB përSigurimThemelorProfesional
  • Njohuritëpunës me kompjuter
  • Preferohetpërvojëpunedhetrajnimenëfushënadekuate
  • Aftësianalitikedhelogjikepërzgjedhjen e problemeve


  Tjera

  BENEFITET

  • Kontratëpunesipasligjevenëfuqi
  • Sigurimishëndetësor
  • Pagesëtërregullt
  • Orartërregullt
  • Trajnimeadekuatepërpozitë
  Procesi i Aplikimit:
  • Të gjithë të interesuaritmundtëaplikojnëpërmesemailadresës: [email protected],
  • Duke plotësuaraplikacionintekRecepsioninë ETC Viti .
  • Përtëaplikuarduhettëplotësoniaplikacionin (ku duhet të ceket pozita për të cilën aplikoni) me njëfototëbashkangjitur,
  • Kandidatët të cilëtjanëtëinteresuarpërinformatashtesëmundtëkontaktojnëpapagesënë: 0800/30 300 ngaora 08:00 derinë 19:00,
  • Konkursimbetetihapurnga data 12.03.2019deri me 20.03.2019


  Lokacion(et) e punes

  Vitia

  Etiketat: njoftim pune
 • Orar i plotë
  Kosovë
  3 jave
 • 2252
  Peje
  Orar i plotë
  2 jave
 • 2252
  Prishtina
  Orar i plotë
  2 jave
 • 2252
  Peje
  Orar i plotë
  2 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • >
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • 976
  Prishtina
  Orar i plotë
  2 dite
 • Orar i plotë
  Fushe Kosove
  1 muaj
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • >
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite