Horeca L.L.C shpall konkurs pune per:

 1. Praktikant per serviser teknik
 2. Serviser Teknik

Këto janë kërkesat të cilat duhet t’i plotësojë një praktikant

Te interesuarit per praktikant serviser teknik:

 • Prreferohet shkolla e mesme ne elektro ose makineri
 • Te kete njohuri bazike per operim me vegla te punes.
 • Te kete aftesi te mira pune dhe fleksibilitet.
 • Te posedoje patent shoforin (B).
 • Te  kete njohuri te gjuhes angleze.

Personat e interesuar duhet te dorezojne ne email info@horecaks.com me dokumentacionet e meposhtme:

 • Kopje te diplomes se shkolles se mesme
 • CV

P.s: Ju lutem qe ne momentin që dërgohet cv të cekët se për cilën pozit bëni aplikimin.

Këto janë kërkesat të cilat duhet t’i plotësojë një Serviser Teknik.

Te interesuarit per Serviser Teknik:

 • Preferohet shkolla e mesme dhe diploma universitare ne elektro ose makineri
 • Te kete pervoje pune me servisim te paisjeve te ndryshme elektrike.
 • Te kete aftesi te mira pune dhe fleksibilitet.
 • Te posedoje patent shoforin (B).
 • Te  kete njohuri te gjuhes angleze

Personat e interesuar duhet te dorezojne ne email info@horecaks.com me  dokumentacionet e meposhtme:

 • Kopje te diplomes se shkolles se mesme dhe diplomes universitare
 • CV

P.s: Ju lutem qe ne momentin që dërgohet cv të cekët se për cilën pozit bëni aplikimin.

, , ,