Shef I Kontabilitetit – Oferta Pune
 • Afam Group
  • Të dhënat e kompanisë
  • Afam Group
  • Qyteti
   prishtina
  • Shteti
   kosova
  • Adresa kryesore
   Blv. Bill Klinton, Blloku 9, LL-C No.6
  • Webi
  • Numri i kontaktit
   +381 (0)38 74 85 74
 • Pozita: Shef I Kontabilitetit

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  • Kompania AFAM Group ® Sh.p.k organizon rekrutimin e Shefit të Kontabilitetit për zingjirin më të madhë të shitjeve me pakicë dhe shumicë të materialeve ndërtimore dhe veglave të punës dhe atyre shtëpiake

  Detyrat

  • Shefi i kontabilitetit (CAO) është përgjegjës për mbikëqyrjen e të gjitha aspekteve të funsionimit të kontabilitetit të kompanisë. Kjo perfshinë gjithcka, që prej pajtueshmerisë me kërkesat e rregullatoreve dhe standardeve të kontabilitetit deri tek asistimi CFO për ndërtimin e strategjive financiare për kompaninë.
  Shefi i kontabilitetit sigurohet se janë duke u aplikuar praktikat me te mira konatbël per te gjitha transaksionet. Te gjitha raportet financiare së pari kontrollohen nga CAO para se ato të arrijnë tek personat mbikëqyrës respektivisht CFO dhe CEO.
  Po ashtu mbajtja e saktë dhe e rregulltë e shënimeve financiare është përgjegjësi direkte e CAO.

  • Raporton direkt te CFO dhe merr pjesë në komunkimet me departamentet tjera dhe palët tjera të interesuara për shënimet financiare
  • Pergatitë raporte të rregullta financiare ne pajtim me SNRF dhe kërkesat e menaxhmentit
  • Rishikon, hulumton dhe korrigjon gabimet në transaskionet kontabël, dokumentet dhe raportet
  • Sigurohet që shënimet financiare janë në pajtim me kërkesat e rregullatorëve (ATK, KKRF, MTI, MF, Dogana etj)
  • Hulumton dhe analizon problemet e ndryshme kontabël
  • Aplikon me pëprikmëri politikat dhe procedurat aktuale kontabël
  • Përgatitë letrat e punës, përcakton kohën dhe përgatitë listat kontrolluese për gjenerimin e pasqyrave financiare
  • Sigurohet per integritetin e shenimeve financare
  • Koordinon procesin e mbylljes mujore te librave dhe sistemit
  • Zhvillon, zbaton dhe perparon sistemin dhe kontrollet financiare
  • Të ndihmoj në punë dhe projekte specifike


  Kualifikimet

  • Diploma Bachelor (Financa & Kontabilitet)
  • SCAAK - Preferohet kontabilist i certifikuar
  • Njohja e gjuhës angleze (dëshmitë e ofruara do jenë përparësi)
  • Njohuri të mira në përdorimin e kompjuterit, me theks të veqant Excel, Word, Power Point etj (dëshmit e ofruara do jenë përpaësi)
  • Njohuri të mira në punën me softwerët kontabël (dëshmit e ofruara do jenë përpaësi)
  • Njohuri të mira mbi ligjet e taksave dhe procedurave tatimore në Kosovë
  • Njohuri të mira në Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar
  • I fokusuar në detaje, me gatishmëri të shprehur për vetiniciativë dhe për të marrë përgjegjësi
  • Aftësi të mira në menaxhimin e kohës
  • Aftësi të avancuara të komunikimit verbal dhe përmes e-mailit
  • Aftësi efektive të zgjidhjes së problemeve
  • Aftësi për të punuar vetëm dhe në ambientet e punës në grup
  • Aftësi të mira të prezentimit të kompanisë tek klientët

  Cilësi personale:
  • Të jetë i besueshëm dhe i drejtë
  • Të jetë i respektueshëm dhe i sjellshëm
  • Të jetë fleksibil
  • Të ketë kulturë dhe qasje të mirë ndaj personave me të cilët punon


  Tjera


  Lokacion(et) e punes

  Prishtina

  Etiketat: lyp pune
 • Orar i plotë
  Kosovë
  3 jave
 • 2252
  Peje
  Orar i plotë
  2 jave
 • 2252
  Prishtina
  Orar i plotë
  2 jave
 • 2252
  Peje
  Orar i plotë
  2 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • >
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • 976
  Prishtina
  Orar i plotë
  2 dite
 • Orar i plotë
  Fushe Kosove
  1 muaj
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • >
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite