Shitës Ambulantiv – Oferta Pune
 • Delfin L.t.d. Sh.p.k
 • Pozita: Shitës Ambulantiv

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  • Subjekti Afarist "Delfin L.t.d" Sh.p.k me seli në Prishtinë publikon:
  • KONKURS PËR PUNË
  • Për plotësimin e vendit të lirë të punës në pozitën e Shitësit ambulantiv në programin HORECA për Regjionin e  Prizrenit.

  Detyrat

  • Kontrollimi i stokut dhe i afateve të skadencës së mallrave;
  • Kryerja e vizitave rutinore të komitentëve sipas planit paraprak;
  • Kryen porositë e mallit tek komitenti duke u bazuar në trendin dhe kërkesën për shitje dhe raporton me shkrim për çdo porosi;
  • Prezantimi dhe promovimi i programeve ne treg;
  • Realizimi i detyrave të shitjes;
  • Mirëmbajtja si dhe përkujdesja për asetet e kompanisë të kontraktuara në pikat përkatëse; dhe
  • Raportimi për kryerjen e punëve dhe ecurinë e procesit të shitjes tek Menaxheri i Sektorit dhe nëpërmes tij edhe te Drejtori i Shitjes.


  Kualifikimet

  •  Të kenë së paku përgatitje të mesme shkollore;
  •  Të kenë motiv të lartë dhe aftësi për punë;
  • Të ketë patentë shofer;
  • Është e dëshirueshme të kenë përvojë pune në punë të njëjta ose punë të ngjashme;
  • Është e obligueshme me qenë banor i Regjionit të Prishtinës.


  Tjera

  • Kandidatët e përzgjedhur pas aplikimit do t’i nënshtrohen intervistës. Të gjithë të interesuarit të dërgojnë CV-në e tyre deri më 13.02.2019, në e-mail adresën: [email protected], me subjektin Shitës ambulantiv-Programi HORECA.


  Lokacion(et) e punes

  Prizren

  Etiketat: njoftim pune
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • 10662
  Orar i plotë
  Ferizaj
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • 10662
  Orar i plotë
  Ferizaj
  3 jave
 • >
 • 10662
  Orar i plotë
  Ferizaj
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 dite
 • 1431
  Prishtina
  Orar i plotë
  3 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë

  Ka skaduar

 • >
 • 14089
  Suhareka
  Orar i plotë
  6 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • 388
  Punë sezonale
  Prishtina
  4 jave
 • 388
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • 388
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave