SHITËSE (Femër) – 1 

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Prezantimi i produkteve dhe kryerja e shërbimeve sipas rregullave të menaxhmentit
 • Harmonizimi/rregullimi i produkteve sipas rregullave të kompanisë
 • Mbajtja e evidencës së produkteve duke konfirmuar çdo mungesë, parregullësi etj
 • Krijimi dhe mbajtja e marrëdhënieve efektive me klientët aktual dhe potencial

Kushtet:

 • Të ketë eksperiencë punë  në shitje më së paku 2 vite
 • Të ketë aftësi të mira në të folur dhe në të shkruar të
  gjuhës shqipe
 • E përgjegjshme në punë dhe aftësi të mira bashkëpunimi
 • Mosha 28-40 vjeç

Vini re: Vetëm kandidatët që arrijnë target mujor të shitjes për 1 muaj provë fitojnë vendin e punës.

SHITËS (Mashkull) – 1

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Prezantimi i produkteve dhe kryerja e shërbimeve sipas rregullave të menaxhmentit
 • Harmonizimi/rregullimi i produkteve sipas rregullave të kompanisë
 • Mbajtja e evidencës së produkteve duke konfirmuar çdo mungesë,  parregullësi etj
 • Krijimi dhe mbajtja e marrëdhënieve efektive me klientët aktual dhe potencial
 • Ndihmon në gjetjen e produkteve në Depo.
 • Përfshihet në përkujdesjen e sallonit por pa përfshirje në montim dhe pastrim.

Kushtet:

 • Të ketë eksperiencë punë  në shitje më së paku 2 vite, ekperienca në depo është avantazh
 • Të ketë aftësi të mira në të folur dhe në të shkruar të
  gjuhës shqipe
 • Dijenia e një gjuhe tjetër është përparësi
 • I përgjegjshëm në punë dhe aftësi të mira bashkëpunimi
 • I aftë të punojë gjithmonë në orar të pasditës nga 11 deri 19.
 • Mosha 25-35 vjeç

CV – te dhe letrat e rekomandimit (1) te dergohen në info@prestigef.com. Data e fundit per aplikim është 21 Shtator 2020.

Tags :