Shofer – Oferta Pune
 • Office 1 Kosova Sh.p.k
 • Pozita: Shofer

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  • Kompania OFFICE 1 KOSOVA SHPK  shpallë konkurs për poziten:  SHOFER

  Detyrat

  • Transportimi i mallrave të kompanisë, brenda territorit të Kosoves.
  • Është përgjegjës per mirembajtjen dhe gjendjen teknike të automjetit sipas rregullave te kompanise,
  • Është përgjegjës për dëmët e shkaktuara në automjet nga pakujdesia apo mospërshtatja e kushteve të komunikacionit,
  • Kryen edhe punë tjera sipas direktivave të eprorit,


  Kualifikimet

  • Të posedoj patentë shoferin valid në kategorin B.
  • Preferohet të ketë së paku 3 vite përvojë të punës si vozitës në kategorinë respektive,
  • Të posedojë së paku shkollimin e mesëm,
  • Kandidati në raste të caktuara duhet të jetë në gjendje të punojë edhe nën presion e punës, të ketë etikë dhe integritet të lartë pune,
  • Kandidati duhet të jetë në gjendje të punojë me orarë fleksibil të punës.


  Tjera

  • Të interesuarit mund të aplikojnë përmes adresës elektronike: [email protected] deri me 20.10.2018.
  • Vetëm kandidatët që I plotësojn kriteret e lartëcekura do te ftohen për intervistë.


  Lokacion(et) e punes

  Prizren

  Etiketat: portal pune
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • 10662
  Orar i plotë
  Ferizaj
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • 10662
  Orar i plotë
  Ferizaj
  3 jave
 • >
 • 10662
  Orar i plotë
  Ferizaj
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 dite
 • 1431
  Prishtina
  Orar i plotë
  3 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë

  Ka skaduar

 • >
 • 14089
  Suhareka
  Orar i plotë
  6 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • 388
  Punë sezonale
  Prishtina
  4 jave
 • 388
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • 388
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave