Shofer – Oferta Pune
 • S&D Invest Sh.a
 • Pozita: Shofer

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  Vend i lirë pune për:
  • Shofer

  Detyrat

  • Duhet te siguroje nje sherbim transporti te besueshem per klientet, punonjesit etj,. Si nje prioritet kryesor, te siguroje nje lidhje komunikative mes klienteve dhe stafit, te operoje dhe te ruaje automjetin qe i eshte dhene ne besim, si dhe te regjistroje cdo te dhene te automjetit dhe te klienteve. Detyrat e ketij pozicioni pune perfshijne operimin me dhe mirembajtjen e mjeteve te transportit me nje fokusim te vecante ne sigurine dhe miresjelljen qe duhet te tregohet ndaj klientit dhe punonjesve;
  • Te kryeje cdo dite kontrollin e automjetit , si perpara, ashtu edhe pas perfundimit te dites se punes; Te kujdeset per higjienen e brendshme dhe te jashtme te automjetit;
  • Te kryeje sherbimet elementare per mirembajtjen e automjetit, kur eshte e nevojshme 
  • Te furnizoje vazhdimisht me karburant automjetin. Te sigurohet qe kryerja e kontrollit periodik te jete perfunduar dhe raportuar;
  • Te dokumentoje perdorimin e automjetit per klientin apo punonjesin respektiv;
  • Te pergatise raporte per incidente apo aksidente te mundshme, sic e kerkon nevoja ;
  • Pasqyron nje qendrim pozitiv dhe nje rol model nderkohe qe siguron sherbimin e transportit;
  • Te ndihmoje klientet apo punonjesit pasagjere te cilet mund te jene me aftesi te kufizuara, ne momentin qe ata ndodhen ne automjetin qe shoferi mban
  • Te kryeje detyra te tjera sic mund te kerkohen sipas rastit. 
  • Te siguroje sherbime te tjera sic kerkohet nga menaxheret e ndryshem te administrates, ne rast se ai nuk ndodhet ne sherbim per transport klientesh apo personeli. 


  Kualifikimet

  • Të ketë një lejë drejtimi automjeti që i mundëson atij aftësinë për të transportuar në rrugë të sigurta personel dhe klientë edhe nëpërmjet një automjeti mikrobus, duke përfshirë këtu aftësinë për të lexuar, si dhe për të interpretuar shenjat e sinjalistikës rrugore edhe në gjuhën Angleze, përveçse asaj në gjuhën shqipe;
  • Të ketë aftësi të mira komunikuese
  • Të jetë i aftë të përcaktojë marrëdhënie profesionale me klientët, kolegët, si dhe me punonjësit drejtues të stafit;
  • Të jetë I aftë të përgatisë raporte dhe shënime të kujdesshme e konçize,
  • Të ketë njohuri të mira për karakteristikat e mjetit që do t’i besohet, si dhe mbi mënyrën e operimit me të;
  • Të jetë në gjendje të kryejë mirëmbajtjen e mjetit dhe të dallojë nevojat e tij; të jetë I aftë për të kryer riparime të vogla të automjetit;
  • Të ketë aftësi të mira në interpretimin e politikave dhe procedurave rrugore, hartave dhe drejtimeve rutinë të punës.
  • Të ketë mbaruar arsimin e mesem
  • Të jetë I moshës minimum 25 vjeç, si dhe të ketë një dosje të pastër ligjore.
  • Të ketë një eksperiencë dhe trainim disa vjeçar, që siguron dhe përmbush njohuritë dhe aftësitë e kërkuara.
  • Preferohet te kete Patente te klasit D

   


  Tjera

  • Të interesuarit mund te dergojne me email cv-ne ne : [email protected]
  • Adresa: Bllokur Rezidencial “Kodra e Diellit”, A0/1. Tirane, Albania.


  Lokacion(et) e punes

  Sarande Tirana

  Etiketat: hoteleri sarande shofer Shqiperi tirane vende pune
 • Ulqin
  Punë sezonale
  1 muaj
 • Prishtina
  Orar i plotë
  6 dite
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  5 muaj
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • >
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • Orar i plotë
  Kosovë
  6 dite
 • 588
  Prizren
  Orar i plotë
  4 jave
 • 588
  Orar i plotë
  Ferizaj
  4 jave
 • 588
  Orar i plotë
  Ferizaj
  4 jave
 • >
 • 588
  Orar i plotë
  Fushe Kosove
  4 jave
 • Orar i plotë
  Fushe Kosove
  6 dite
 • 350
  Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • 976
  Suhareka
  Orar i plotë
  4 dite