Specialist i Bazave të të dhënave – Oferta Pune
 • TEB
  • Të dhënat e kompanisë
  • TEB
  • Qyteti
   prishtina
  • Shteti
   kosova
  • Adresa kryesore
   Rr. Agim Ramadani, Nr. 15, 10000 Prishtinë
  • Webi
  • Numri i kontaktit
   +381 (0) 38 230 123
 • Pozita: Specialist i Bazave të të dhënave

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  • TEB një ndër bankat më me renome në Kosovë është pjesë e brend-it të mirënjohur bankar në Turqi e mbështetur në fuqinë ndërkombëtare të BNP Paribas.
  •  TEB tani po kërkon kandidatë të  kualifikuar për pozitën Specialist i Bazave të të dhënave dhe UNIX sistemeve për Zyrën Qendrore në Prishtinë
   

  Detyrat

  •  Instalimi dhe sigurimi që software-i i bazave të të dhënave të funksionojë i sigurtë, koordinimi dhe implementimi i çdo update-i dhe upgrade-i nëbazat e të dhënave, monitorimi i rregullt i performansës së bazave të të dhënave, implementimi i operacioneve te transferit te bazave të të dhënave.
  • Planifikimi dhe implementimi i bartjes së log file-ave, replikimit dhe kontrollit të bazave të të dhënave për korruptim të të dhënave
  • Përgatitja e dokumentacionit të implementimeve, konfigurimit, backup-ave, restore-ave dhe sistemeve relevante.
  • Monitorimi i sistemeve të bazave të të dhënave, log file-ave, error-ave, detyrave të programuara.
  • Përmirësimi i performansës së bazave të të dhënave
  • Definimi dhe modifikimi i kompetencave në software-in e bazave të të dhënave.
  • Implementimi i UNIX sistemeve dhe përcjellja e konfigurimeve të sistemit, instalimi i UNIX software-it, monitorimi i shfrytëzimit të resurseve tëUNIX sistemeve dhe evitimi i problemeve, planifikimi i kapaciteteve të sistemeve, mirëmbajtja dhe aplikimi i patch-ave.
  • Definimi dhe modifikimi i shfrytëzuesve në UNIX, krijimi, ndërrimi dhe dërgimi i fjalëkalimeve të shfrytëzuesve.
  • Krijimi, kontrollimi, ruajtja dhe restore-i backup-ave të UNIX sistemeve.
  •  Shkrimi dhe menaxhimi i programeve të sistemeve.
  • Detyra të tjera në lidhje me punën sipas kërkesës së mbikëqyrësit/menaxherit të tij/saj.

   


  Kualifikimet

  • Njohuri të shkëlqyera të gjuhës shqipe dhe angleze në të folur dhe shkruar. Se paku niveli Bachelor në universitetet relevante
  • Njohuri të shkëlqyera të gjuhës shqipe dhe angleze në të folur dhe shkruar.
  • Minimum tri (3) vjet përvojë në fushën e teknologjisë informative (TI) dhe bazat e të dhënave Oracle dhe MSSQL, preferohet në sektorin bankar 
  • Të menduarit analitik dhe vlerësimi efektiv i rezultateve.
  • Të menduarit analitik dhe vlerësimi efektiv i rezultateve.
  •  Shkathtësi në menaxhimin e marrëdhënieve me klientët e brendshëm dhe të jashtëm
  • Shkathtësi komunikimi
  •  Aftësi lidershipi
  • Aftësi për vendimmarrje të shpejta
  • Aftësi koordinimi dhe drejtimi
  • Parashikimi i dhe vlerësimi i riskut
  •  Aftësi për menaxhim të kohës dhe planifikim
  • Aftësi të të shprehurit verbal dhe me shkrim
  •  Aftësi për të punuar në ekip
  •  Aftësi për të fituar rezultate në projekte
  •  Aftësi për të punuar nën presion
  • Njohje e avancuar e programimit të bazave të të dhënave (Oracle, SQL, PL/SQL, TSQL)
  •  Njohje e mirë e skriptimit në UNIX
  •  Njohje e sistemeve operative
  •  Njohje e përgjithshme e hardwerit
  •  Njohje e MS Office


  Tjera

  • Aplikimi duhet të bëhet online në adresën elektronike www.teb-kos.com dhe dokumentet tjera përcjellëse: letërnjoftimi i Kosovës, CV e detajuar, letër motivimi, diplomat (që vërtetojnë kualifikimet) dhe referencat nga punëdhënësit e mëparshëm, dërgohen në e-mail adresën: [email protected] prej datës 13.08.2015 deri 20.08.2015. Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsiderohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.


  Lokacion(et) e punes

  Prishtina

  Etiketat: Banka Ekonomi kosova job
 • Ulqin
  Punë sezonale
  1 muaj
 • Prishtina
  Orar i plotë
  6 dite
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  5 muaj
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • >
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • Orar i plotë
  Kosovë
  6 dite
 • 588
  Prizren
  Orar i plotë
  4 jave
 • 588
  Orar i plotë
  Ferizaj
  4 jave
 • 588
  Orar i plotë
  Ferizaj
  4 jave
 • >
 • 588
  Orar i plotë
  Fushe Kosove
  4 jave
 • Orar i plotë
  Fushe Kosove
  6 dite
 • 350
  Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • 976
  Suhareka
  Orar i plotë
  4 dite