Specialist i shitjes dhe mbledhjes së kredive – Oferta Pune
 • Eppc Kosovo
 • Pozita: Specialist i shitjes dhe mbledhjes së kredive

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  • Eppc kërkon një Specialist të shitjes dhe mbledhjes së kredive për klientin e saj, i cili është një nga institucionet kredidhënëse  që ofron shërbime financiare më të shpejta dhe të përshtatshme në treg.
  • Pozicioni: Specialist i shitjes dhe mbledhjes së kredive;
  • Vendndodhja: Prishtinë;
  • Orari: 40 orë në javë;
  • Kontrata: Sipas Ligjit të Punës;
  • Aplikimet mbyllen: 26.03.2018.

  Detyrat

  • Inicion, zhvillon dhe menaxhon marrëdhëniet me klientët nëpërmjet telefonit;
  • Ofron konsulencë financiare dhe shërbim cilësor për klientët;
  • Negocion afatet e pagesave dhe planifikon realizimin e tyre;
  • Zhvillon plane specifike të bazuara mbi marrëdhënien e besimit me debitorët kur është e mundur për
  • të shmangur krijimin e detyrimeve në të ardhmen;
  • Trajton pyetje dhe/ose ankesa duke hetuar dhe zgjidhur problemet;
  • Analizon kapacitetet ripaguese të klientit duke realizuar një plan pagese sipas udhëzimeve dhe politikave të institucionit;
  • Kontakton dhe menaxhon në baza të rregullta klientët në portfolion e saj/ tij;
  • Identifikon mundësitë për të përmirësuar dhe/ose në ofrimin e shërbimeve në vazhdimësi.


  Kualifikimet

  • Diplomë Universitare (E preferuar në Financa, Menaxhment, Ekonomi ose të ngjashme);
  • Eksperiencë pune së paku dy (2) vite në sistemin bankar, përbën avantazh në sektorin e kredive dhe/ose mbldhjen e kredive;
  • Aftësi të shkëlqyera komunikimi, organizimi dhe aftësi negociuse;
  • Të jetë konfident, fleksibël, entuziast dhe të ketë aftësi analitike;
  • Njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze;
  • Njohuri të avancuar të paketës Microsoft Office.


  Tjera

  • Si të aplikoni:
  • Për të aplikuar për këtë mundësi punësimi, ju lutemi dërgoni CV-në tuaj dhe dokumentet e tjera shoqëruese duke përmendur pozicionin për të cilin aplikoni në adresën e e-mail-it: [email protected]
  • Ju do të kontaktoheni vetëm në qoftë se CV-ja juaj dhe dokumentet shoqëruese do të kualifikohen. Tek ne CV-ja juaj është e sigurt dhe trajtohet në konfidencialitet të plotë.


  Lokacion(et) e punes

  Prishtina

  Etiketat: njoftim pune
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • 976
  Prishtina
  Orar i plotë
  2 dite
 • 976
  Prishtina
  Orar i plotë
  2 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • >
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  7 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  2 muaj
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • >
 • Orar i plotë
  Lipljan
  2 jave
 • 1948
  Orar i plotë
  Ferizaj
  2 jave
 • Orar i plotë
  Gjakove
  1 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • 3249
  Prishtina
  Orar i plotë
  3 dite