Specialist I Teknologjisë Informative – Oferta Pune
 • Moneta
  • Të dhënat e kompanisë
  • Moneta
  • Qyteti
   prishtina
  • Shteti
   kosova
  • Webi
  • Numri i kontaktit
   +381 38 602 102
 • Pozita: Specialist I Teknologjisë Informative

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  • Moneta është institucion financiar jo-bankar, i specializuar në ofrimin e shërbimeve financiare, me një personel me përvojë shumëvjeçare në këtë fushë.
  • Me qëllim të avancimit të veprimtarisë, Moneta tani është duke kërkuar kandidat të kualifikuar dhe profesional, për pozitën:
  • Specialist i Teknologjisë Informative

  Detyrat

  • Mirëmbajtja e infrastrukturës së TI-së;
  • Zhvillimi dhe mirëmbajtja e aplikacioneve bazë të shërbimeve të Moneta-s;
  • Ofrimi i shërbimit të ndihmës lidhur me TI (helpdesk);
  • Përpilimi i raporteve dhe analizave operacionale;
  • Menaxhimi i thirrjeve telefonike;
  • Rekonsilimi i raporteve operacionale;
  • Përpilimi dhe përditësimi i procedurave të mbështetjes operacionale;
  • Menaxhimi me serverët e kompanisë.


  Kualifikimet

  • Diplomë universitare në shkenca kompjuterike, inxhinieri apo në fusha tjera të ngjashme;
  • Përvojë pune mbi 2 vjeçare në teknologji informative (e preferueshme përvoja në HelpDesk dhe menaxhim me Sisteme Operative Windows);
  • Certifikime në fusha të TI-së do të ishin përparësi;
  • Përvoja me web zhvillim do të ishte përparësi;
  • Shkathtësi të shkëlqyera komunikimi në gjuhën shqipe dhe angleze;
  • Shkathtësi organizative dhe analitike.


  Tjera

  • Të gjithë të interesuarit duhet të aplikojnë përmes sistemit elektronik të rekrutimit në www.monetaks.com. Së bashku me Aplikacionin, ju lutem bashkëngjitni CV-në dhe letrën motivuese, në PDF.
  • Afati për aplikim do të jetë deri më datën 29 korrik 2018. Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.
  • Aplikimet e pakompletuara dhe të pranuara me vonesë, nuk do të merren parasysh.
  • Aplikoni këtu: http://www.monetaks.com/?p=985


  Lokacion(et) e punes

  Prishtina

  Etiketat: kosova job
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • 10662
  Orar i plotë
  Ferizaj
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • 10662
  Orar i plotë
  Ferizaj
  3 jave
 • >
 • 10662
  Orar i plotë
  Ferizaj
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 dite
 • 1431
  Prishtina
  Orar i plotë
  3 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë

  Ka skaduar

 • >
 • 14089
  Suhareka
  Orar i plotë
  6 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • 388
  Punë sezonale
  Prishtina
  4 jave
 • 388
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • 388
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave