Specialist i Zgjidhjeve të Biznesit – Oferta Pune
 • TEB
  • Të dhënat e kompanisë
  • TEB
  • Qyteti
   prishtina
  • Shteti
   kosova
  • Adresa kryesore
   Rr. Agim Ramadani, Nr. 15, 10000 Prishtinë
  • Webi
  • Numri i kontaktit
   +381 (0) 38 230 123
 • Pozita: Specialist i Zgjidhjeve të Biznesit

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  TEB një ndër bankat më me renome në Kosovë është pjesë e brend-it të mirënjohur bankar në Turqi e mbështetur në fuqinë ndërkombëtare të BNP Paribas.
  •  TEB tani po kërkon kandidatë të  kualifikuar për pozitënSpecialist i Zgjidhjeve të Biznesit për Zyrën Qendrore në Prishtinë

  Detyrat

  •  Analizimi i zhvillimit të sistemit të TI-së dhe mbajtja e dokumentimit para-analizues me të gjitha specifikimet e zhvillimit bazuar në kërkesa
  • Testimi dhe kontrollimi i zhvillimeve
  • Trajnimi/njoftimi i përdoruesve të fundit lidhur me zhvillimet/ndryshimet në sistem
  • Zgjidhja e problemeve të sistemit bankar apo të ndonjë softueri tjetër
  • Organizimi dhe të vënit në punë e projekteve të TI-së
  • Detyra tjera të ngjashme


  Kualifikimet

  • Diplomë universitare në fushat relevante
  •  Së paku dy vite përvojë pune në menaxhimin e projekteve të TI-së, MIS ose në zhvillimin softuerik të sistemit bankar
  • Është e preferueshme përvoja e punës ne sektorin bankar
  •  Të ketë aftësi në planifikim e projekteve dhe menaxhimin e kohës
  • Të ketë aftësi n menaxhimin e krizave dhe zgjidhjen e problemeve
  • Aftësi për vendimmarrje të shpejta
  • Parashikimi dhe evaluimi i riskut
  • Efikas në punë ekipore
  • Njohuri në SQL, MS OfficeAftësi për punë nën presion
  •  Njohuri në SQL, MS Office
  • E preferueshme njohuri mbi SWIFT-in
  • Të menduar analitik dhe evaluim efektiv të rezultateve
  • Aftësi komunikuese me klientët e brendshëm dhe te jashtëm
  • Njohuri të shkëlqyera në të folur dhe të shkruar në gjuhë shqipe dhe angleze


  Tjera

  • Aplikimi duhet të bëhet online në adresën elektronike www.teb-kos.com dhe dokumentet tjera përcjellëse: letërnjoftimi i Kosovës, CV e detajuar, letër motivimi, diplomat (që vërtetojnë kualifikimet) dhe referencat nga punëdhënësit e mëparashëm, dërgohen në e-mail adresën: [email protected] prej datës 12.08.2015 deri 19.08.2015. Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsiderohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.


  Lokacion(et) e punes

  Prishtina

  Etiketat: Banka Ekonomi kosova job
 • Ulqin
  Punë sezonale
  1 muaj
 • Prishtina
  Orar i plotë
  6 dite
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  5 muaj
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • >
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • Orar i plotë
  Kosovë
  6 dite
 • 588
  Prizren
  Orar i plotë
  4 jave
 • 588
  Orar i plotë
  Ferizaj
  4 jave
 • 588
  Orar i plotë
  Ferizaj
  4 jave
 • >
 • 588
  Orar i plotë
  Fushe Kosove
  4 jave
 • Orar i plotë
  Fushe Kosove
  6 dite
 • 350
  Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • 976
  Suhareka
  Orar i plotë
  4 dite