Staf Akademik – Profesor i Asociuar/Asistent – Oferta Pune
 • Kolegji Universum
 • Pozita: Staf Akademik – Profesor i Asociuar/Asistent

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  • Bazuar në kërkesat e njësive akademike, Nenit 24 paragrafi 2 të Statutit të Kolegjit Universum, si dhe Rregulloren për Përzgjedhjen e Stafit Akademik,  Këshilli Drejtues i Kolegjit, shpall: KONKURS për këto pozita me orar të plotë
  • I. Profesorë:
  • Profesor i Asociuar/Asistent në Menaxhment
  •  Profesor i Asociuar/Asistent në Shkenca Kompjuterike
  • Profesor i Asociuar/Asistent në Gjuhë Angleze
  • Profesor i Asociuar/Asistent në Gjuhë Gjermane

  Kualifikimet

  • Kandidati duhet të ketë të përfunduar doktoraturën dhe të mbajë titullin Profesor i Asociuar nga fushat përkatëse.


  Tjera

  • Kandidatët e interesuar duhet t’i bëjnë të gatshme këto dokumente:
  •  CV
  • Letër motivimi
  • Diplomat e Doktoratës, Magjistraturës/Masterit dhe Baçelorit.
   Vendimi për thirrjen akademike (nëse ekziston)
  • Nostrifikimi i diplomave nëse ato janë fituar jashtë vendit
  • Model sillabusi të ndonjë lënde të ligjëruar (nëse keni përvojë në ligjërim)
  • Leje qëndrimi dhe leja e punës nëse kandidati nuk është shtetas I Republikës së Kosovës
  • Dokumentacionin e kompletuar e dërgoni në [email protected] dhe specifikoni në subjekt pozitën për të cilën aplikoni

  • Vetëm kandidatët që i plotësojnë kriteret e konkursit dhe ata të listës së ngushtë, do të ftohen për intervistë. 
   Afati i fundit për aplikim, 07 Shtator, 2018.


  Lokacion(et) e punes

  Prishtina

  Etiketat: portal pune
 • Ulqin
  Punë sezonale
  1 muaj
 • Prishtina
  Orar i plotë
  6 dite
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  5 muaj
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • >
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • Orar i plotë
  Kosovë
  6 dite
 • 588
  Prizren
  Orar i plotë
  4 jave
 • 588
  Orar i plotë
  Ferizaj
  4 jave
 • 588
  Orar i plotë
  Ferizaj
  4 jave
 • >
 • 588
  Orar i plotë
  Fushe Kosove
  4 jave
 • Orar i plotë
  Fushe Kosove
  6 dite
 • 350
  Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • 976
  Suhareka
  Orar i plotë
  4 dite