Për aplikim na shkruani dhe dërgoni CV në email:
jobs@kfc-kosova.com apo info@kfc-ks.com me subject emrin e restaurantit për të cilin aplikoni

, ,