Teknik Elektrik – Oferta Pune
 • EuroElektra Sh.p.k
 • Pozita: Teknik Elektrik

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  •  EuroElektra Sh.p.k është një ndër kompanitë kryesore në tregtimin e materialeve dhe zbatimin e projekteve elektrike dhe fotovoltaike  në Shqipëri dhe rajon  si edhe e pranishme në sektorët e ndricimit, Eficiencës Energjitike dhe Energjive të Rinovueshme  ofron mundesi punësimi në pozicionin "Teknik Elektrik- Elektricist".  

  Kualifikimet

  - Të ketë përfunduar  arsimin e mesëm profesional elektrik  
  - Të ketë eksperiencë pune në pozicione të ngjashme jo më pak se tre vjet. 
  - Të ketë përvojë pune në instalime rrjeti dhe impiantesh elektrike.
  Përgjegjësitë: - Të zotërojë aftësi në  njohjen dhe  zbatimin e dokumentacionit elektrik dhe skemave elektrike. 
  - Të njohë shumë mirë panelet elektrik dhe  komponentet e paneleve.
  - Të jetë i aftë të bëjë instalimin e impianteve civile dhe industriale elektrike.  
  - Të njohë dhe të lexojë skemat elektrike të paisjeve (UPS, Inverter, pajisjeve të detektimit dhe zjarrit, sistemeve të kondicionimit, gjeneratorëve )

   

  - Te jete i komunikueshem, bashkepunues, i aftë të zgjidhe situata të  ndryshme ne pune. 
  - Të ketë aftësi organizative, monitoruese dhe komunikuese. 
  - I nevojshëm njohja dhe përdorimi i gjuhës italiane.  


  Tjera

  Kompania ofron:

  • Nivel i kënaqshëm page  
  • Mundësi të vazhdueshme promovimi  

   Menyra e aplikimit: 

  • Të gjithë të interesuarit janë të interesuar të dërgojnë  CV e tyre me subjekt te percaktuar ne adresen: [email protected]  
  • Kujdes: Vetem kandidatet e perzgjedhur do te kontaktohen.  
  • Adresa: Rruga Prush, Vaqarr, Tirane


  Lokacion(et) e punes

  Tirana

  Etiketat: portal pune
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • 976
  Prishtina
  Orar i plotë
  2 dite
 • 976
  Prishtina
  Orar i plotë
  2 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • >
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  7 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  2 muaj
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • >
 • Orar i plotë
  Lipljan
  2 jave
 • 1948
  Orar i plotë
  Ferizaj
  2 jave
 • Orar i plotë
  Gjakove
  1 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • 3249
  Prishtina
  Orar i plotë
  3 dite