Teknik I Kontabilitetit – Oferta Pune
 • Afam Group
  • Të dhënat e kompanisë
  • Afam Group
  • Qyteti
   prishtina
  • Shteti
   kosova
  • Adresa kryesore
   Blv. Bill Klinton, Blloku 9, LL-C No.6
  • Webi
  • Numri i kontaktit
   +381 (0)38 74 85 74
 • Pozita: Teknik I Kontabilitetit

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  ''Afam Group'' hap vend të lirë pune për:
  • Teknik I Kontabilitetit

  Detyrat

  • Tekniku i kontabilitetit do të kontriboj në zbatimin e detyrave të caktuara nga udhëheqësi i ekipit sipas procedurave dhe politikave të brendshme të Kompanisë, si dhe duke u bazuar në praktikat më të mira të kryerjes së punës. Ky rol do të kërkoj shfrytëzim të madh të njohurive kontabël, menaxhim të mirë të kohës, përshtatje të shpejtë në ambientet e reja të punës dhe zgjidhje efektive të problemeve që sigurojnë sukses.
  • Kalkulimi dhe përgatitja e listës së pagave, kontrollimi i saj me shënimet mbështetëse kontabël
  • Përgatitja e librave tregtar, konfirmimi i tyre me dokumentacion mbështetës si dhe raportimi i çështjeve me rendësi tek udhëheqësi i ekipit
  • Kalkulimi dhe përgatitja e deklarimeve për qira, interes, dhe tatime tjera direkte. Infomimi i udhëheqësit të ekipit në lidhje me qështjet me rendësi
  • Rishikimi i transaksioneve kontabël, performimi i korrigjimeve sipas instruksioneve të dhëna
  • Kontakti me stafin e brendshëm të klientëve për sqarimin e situatave të ndryshme që kanë të bëjnë me kryerjen e përgjegjësive të Kompanisë
  • Krijimin e raporteve të ndryshme sipas kërkesës së udhëheqësit të ekipit
  • Ndihma në punët kontabël të mbylljes së muajit dhe mbylljes së vitit
  • Mbështetje në punët administrative
  • Të ndihmoj në punë dhe projekte specifike


  Kualifikimet

  • Diploma Bachelor (Financa & Kontabilitet)
  • SCAAK – niveli i parë
  • Njohja e Gjuhës Angleze (dëshmitë e ofruara do jenë përparësi)
  • Njohuri të mira në përdorimin e kompjuterit, me theks të veqant Excel, Word, Power Point etj (dëshmitë e ofruara do jenë përpaësi)
  • Njohuri të mira në punën me softwerët kontabël (dëshmitë e ofruara do jenë përpaësi)
  • Njohuri të mira mbi ligjet e taksave dhe procedurave tatimore në Kosovë
  • I fokusuar në detaje, me gatishmëri të shprehur për vetiniciativë dhe për të marrë përgjegjësi
  • Aftësi të mira në menaxhimin e kohës
  • Aftësi të avancuara të komunikimit verbal dhe përmes e-mailit
  • Aftësi efektive të zgjidhjes së problemeve
  • Aftësi për të punuar vetëm dhe në ambientet e punës në grup
  • Aftësi të mira të prezentimit të kompanisë tek klientët

  Cilësi personale:
  • Të jetë i besueshëm dhe i drejtë
  • Të jetë i respektueshëm dhe i sjellshëm
  • Të jetë fleksibil
  • Të ketë kulturë dhe qasje të mirë ndaj personave me të cilët punon


  Tjera

  • Ju lutem na I dërgoni CV-të tuaja në e-mail adresën : [email protected] jo më shumë se një herë dhe gjithashtu tek rubrika “subject” të ceket emri mbiemri dhe pozita e kandidatit në të cilën konkuroni.
  • Konkursi do të jetë I hapur deri më datë 06/11/2016.
  • CV-të e pranuara pas kësaj date nuk do të mirren në konsiderat.
  • Vetëm përsonat të cilët do të përzgjedhen për testim do të kontaktohen


  Lokacion(et) e punes

  Prishtina

  Etiketat: kosova job
 • Orar i plotë
  Kosovë
  3 jave
 • 2252
  Peje
  Orar i plotë
  2 jave
 • 2252
  Prishtina
  Orar i plotë
  2 jave
 • 2252
  Peje
  Orar i plotë
  2 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • >
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • 976
  Prishtina
  Orar i plotë
  2 dite
 • Orar i plotë
  Fushe Kosove
  1 muaj
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • >
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite