Teknik Medicinal – Oferta Pune
 • NewCo Ferronikeli Complex L.L.C
 • Pozita: Teknik Medicinal

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  NewCo Ferronikeli Complex L.L.C-Gllogoc shpall konkurs për plotësimin e vendit të punës:
  • Pozita: Teknik Medicinal

  Detyrat

  • Të ofroj ndihmën e parë dhe kujdesin tekniko fizik për pacientët,
  • Asiston mjekun dhe kryen punet dhe detyrat e punes sipas urdhërit të Mjekut te Kompanisë.


  Kualifikimet

  • Të ketë të kryer Shkollën e Mesme të Mjekësisë,
  • Të ketë të kryer stazhin e obliguar sipas ligjit dhe të jetë i licencuar,
  • Të punoj me orar të plotë me ndërrime ,
  • Të posedoj njohuri kompjuterike,
  • Të jetë në gatishmëri 24 orë për t’u kontaktuar sipas nevojës.


  Tjera

  Dokumentet e nevojshme:

  • Diplomën përkatëse për shkollimin e kryer
  • Vërtetim mbi praktikën profesionale – përvojën
  • Kopja e Licencës së punës,
  • Kopja e Patent shoferit - e preferuar.
  • Kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e cekura më
   lartë mund të konkurrojnë duke dërguar CV-në dhe dokumentet përcjellëse përmes e-mail në: [email protected]
  • Konkursi është i hapur deri me datën 30 Gusht 2018.


  Lokacion(et) e punes

  Kosovë

  Etiketat: portal pune
 • Prishtina
  Orar i plotë
  6 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  6 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  6 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  6 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  6 dite
 • >
 • Orar i plotë
  Lipljan
  2 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • >
 • 1630
  Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • Peje
  Orar i plotë
  10 ore