KONKURS PUNE

Projekte afatgjate në Austri, Suedi & Angli me mundësi pune on-site

  1. Udhëheqës/e i/e ekipit teknik
  2. Zhvillues/e ASP. NET me njohuri në MVC framework
  3. Zhvillues/e front-end me njohuri në Vue.js framework

Ftohen kandidatët senior me përvojë profesionale në profilet e hapura të dërgojnë projektet dhe CV-në në jobs@rrota.com deri me 25 tetor 2020.

Për pyetje rreth pozitave, na kontaktoni në jobs@rrota.com

Tagged as: informatike, Rrota, Udhëheqës/e i/e ekipit teknik

Tags :