Vende të lira pune – Oferta Pune
 • Elkos Group
 • Pozita: Vende të lira pune

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  VENDE TË LIRA PUNE:                  
  • Punëtor në Depo  -    Pejë ( 6 )
  • Punëtor në Depo  -   Zahaq  ( 3 )
  • Shofer Kategoria“ E “    -   Zahaq ( 2 )
  • Shofer Kategoria“ C “   -  Zahaq    ( 1 )

  Kualifikimet

  • PreferohetDiplomë e ShkollëssëMesme
  • Preferohetpërvojëpunedhetrajnimenëfushënadekuate
  • Kandidatiduhettëjetënëgjendjetëpunojë me orarfleksibiltëpunës;
  • Aftesikomunikimimestafindheshkathtësinëzgjidhjen e problemeve
  • Kandidatiduhettëketëpatentëshoferi valid kategoria C - E


  Tjera

  BENEFITET

  • Kontratë pune sipa sligjeve në fuqi
  • Sigurimi shëndetësor
  • Pagesë të rregullt
  • Orar të rregullt
  • Trajnime adekuate për pozitë
   a APLIKIMI
  • Duke dërguar CV-nëtuaj me aplikacion nëETC Pejë tek Recepsioni, po ashtu edhe në email-in [email protected] 
  • Konkursi mbetet i hapur nga data:15.10– 01.11.201
  • Pë rinformata shtesë mund të thërrisni në numri papagesë: 0800 30 300


  Lokacion(et) e punes

  Peje

  Etiketat: oferta pune
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • 976
  Prishtina
  Orar i plotë
  2 dite
 • 976
  Prishtina
  Orar i plotë
  2 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • >
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  7 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  2 muaj
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • >
 • Orar i plotë
  Lipljan
  2 jave
 • 1948
  Orar i plotë
  Ferizaj
  2 jave
 • Orar i plotë
  Gjakove
  1 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • 3249
  Prishtina
  Orar i plotë
  3 dite