KONKURS

Kompania Tiki shpk shpall konkurs për këto pozitat:

 1. Mjeshtër i drurit masiv

Roli dhe Përgjegjësitë:

 1. Punon dhe kujdeset për përpunim e drurit masiv.
 2. Kontrollon makinën gjatë punës dhe në përfundim të orarit të punës, është përgjegjës për cdo pikë e cila lidhet me makinën e përpunimit të drurit gjatë orarit të punës
 3. Pranon punët dhe I kryen me përpikmëri dhe pedantëri sipas kërksave që I kërkohen si dhe sipas standardeve që punon kompania
 4. Raportim I regullt për vijimin e proceseve të punës tek mbikqyrësi
 5. Koordinim me njësit tjera gjatë prodhimit.

Shkathtësitë e nevojshme:

 1. Shkathtësi të punës në grup me secilin kolegë të fabrikës poashtu me secilin kolegë nga departamentet tjera
 2. Shkathtësi për të përcjellur punët në teren dhe në fabrikë për pikën që i besohet nga udhëheqësi I fabrikës
 3. Komunikim cilësor në radhë të parë me klientin, si dhe me gjithë stafin duke përfshirë terenin apo edhe raportet me stafin në kompani
 4. Pedantëri dhe precizitet në realizimit të punëve sipas standardeve që ka kompania
 5. Rregull dhe diciplinë në realizimin e detyrave, respektim të rregulloreve të brendshme që interpretohen nga menaxhmenti

Ngjyrosës

Roli dhe Përgjegjësitë:

 1. Punon dhe kujdeset për procesin e ngjyrosjes së produkteve që arrijnë nga reparti I gërryerjes
 2. Është përgjegjës për të gjitha produktet që dalin nga reparti I ngjyrosjes nëse ka ndonjë defekt apo mos ngjyrosje e cilësisë së lartë të produkteve të prodhuara
 3. Kontrollon makinën gjatë punës dhe në përfundim të orarit të punës, është përgjegjës për cdo pikë e cila lidhet me pjesën e ngjyrosjes gjatë orarit të punës
 4. Pranon punët dhe I kryen me përpikmëri dhe pedantëri sipas kërksave që I kërkohen si dhe sipas standardeve që punon kompania
 5. Raportim I regullt për vijimin e proceseve të punës tek mbikqyrësi, si dhe mund të kërkoj ri-përpunim të produkteve nga sektori I gërryerjes
 6. Koordinim me njësit tjera gjatë prodhimit.

Shkathtësitë e nevojshme:

 1. Shkathtësi të punës në grup me secilin kolegë të fabrikës poashtu me secilin kolegë nga departamentet tjera
 2. Shkathtësi për të përcjellur punët në teren dhe në fabrikë për pikën që i besohet nga udhëheqësi I fabrikës
 3. Komunikim cilësor në radhë të parë me klientin, si dhe me gjithë stafin duke përfshirë terenin apo edhe raportet me stafin në kompani
 4. Pedantëri dhe precizitet në realizimit të punëve sipas standardeve që ka kompania
 5. Rregull dhe diciplinë në realizimin e detyrave, respektim të rregulloreve të brendshme që interpretohen nga menaxhmenti

Monter I brendshëm

Roli dhe Përgjegjësitë:

 1. Punon në montim në teren dhe në fabrikë, e organizon punën në teren dhe e udhëzo ndihmës/monterin për punët të cilat mund t’i përfundon
 2. Kontrollon montimin në përfundim të secilit produkt, pas kontrollimit raporton te klient dhe udhëheqësi I prodhimit që është përfunduar produkti dhe është dorëzuar nga ana e  kompanisë.
 3. Pranon punët dhe I kryen me përpikmëri me pedantëri në teren dhe në fabrikë, përkujdeset për mallin që është I kompanisë mos të dëmtohet, si dhe gjatë montimit kujdeset për produktet e kompanive tjera që janë të montuara mos të dëmtohen.
 4. Raportim I regullt për vijimin e proceseve të punës tek mbikqyrësi duke raportuar gjithmon për të gjitha pozicionet edhe nëse në raste të caktuara ka parregullësi.
 5. Koordinim me njësit tjera gjatë prodhimit si p.sh kërkesë me kohë për ndonjë element shtesë që është i nevojshëm për montim, matjen e ndonjë pozicionit që është në mungesë etj.
 6. Në përfundim të punës në teren dhe fabrikë, hapësira që është shfrytëzuar për montime duhet të lihet në gjendje tv rregullt (të pastrohet)

Shkathtësitë e nevojshme:

 1. Shkathtësi të punës në grup me secilin kolegë të fabrikës poashtu me secilin kolegë nga departamentet tjera.
 2. Shkathtësi për të përcjellur punët në teren dhe në fabrikë për pikën që i besohet nga udhëheqësi I fabrikës.
 3. Komunikim cilësor në radhë të parë me klientin, si dhe me gjithë stafin duke përfshir terenin apo edhe raportet me stafin në kompani.
 4. Pedantëri dhe precizitet në realizimit të punëve sipas standardeve që ka kompania,
 5. Rregull dhe diciplinë në realizimin e detyrave, respektim të rregulloreve të brendshme që interpretohen nga menaxhmenti.

Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë aplikacionin për punësim/CV në e-mail adresën: info@tiki-ks.com. Për informata shtesë mund të kontaktoni në numrin e telefonit:

+383 49 666 676

Aplikacioni për konkurim mund të dorëzohet edhe fizikisht tek kompania TIKI Sh.P.K. zona Industriale p.n. Prishtinë, tek ish objekti Baby Center. Konkursi është i hapur nga data 07.09.2020 deri më 21.09.2020.

Tags :