Vende të lira pune – Oferta Pune
 • DBBS Sh.p.k
  • Të dhënat e kompanisë
  • DBBS Sh.p.k
  • Qyteti
   prizren
  • Shteti
   kosova
 • Pozita: Vende të lira pune

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  Vende të lira pune për:
  • Trajner për Metalpunues
  • Trajner për Asistent i kujdesit social-shendetësor
  • Trajner për Instalues i ujësjellësit dhe kanalizimit
  •  Trajner për Instalues i ngrohjes qëndrore
  • Trajner për Instalues elektrik
  • Trajner për Kuzhiner Profesionist
  • Trajner për Ndertimtari
  • Trajner për Zdrukthar
  • Trajner për Infermiere (motër medicinale)
  •  Trajner/Mësimdhenës për Gjuhen Gjermane

  Tjera

  • Kushtet: Për të gjitha vendet e punës kërkohet kualifikimi përkatës profesional, sipas, Udhëzimit Administrativ nr. 05/2015-normativi për mësimdhënësit e arsimit profesional, në të kundërtën dokumentet pa kualifikim përkatës nuk pranohen nga kandidatët.
  1. Kopjen e vërtetuar/noterizuar të diplomës (Bachelor minimum)
  2. Nostifikimin nëse kandidati e ka të kryer shkollimin jashtë Kosovës. 
  3. Dëshminë mbi përvojën e punës. 
  4. Referencë për rezultatet në punë. 
  5. Trajnimet profesionale. 
  6. Kopjen e letërnjoftimit. 
  7. Vërtetimin nga Policia e Kosovës / apo Gjykata se kandidati nuk ka qenë i dënuar për krim, dhunë ose vepra të padenja që përfshijnë fëmijët.
  8. Dokumentet e pakompletuar nuk pranohen.
  • Tё gjithё kandidatёt e interesuar mund tё dёrgojnё CV-tё/rezymetё nё adresёn elektronike [email protected] me titull: Aplikim per poziten 
  • Konkursi mbetet i hapur deri më datë 23.09.2016. 
  • Vërejtje: Dokumentacioni i kompletuar për konkurrim nuk iu kthehet kandidatëve.


  Lokacion(et) e punes

  Prishtina

  Etiketat: njoftime pune
Share This

Share This

Share this post with your friends!

Share this

Share this post with your friends!