Zyrtar/e për dizajn dhe media – Oferta Pune
 • Moneta
  • Të dhënat e kompanisë
  • Moneta
  • Qyteti
   prishtina
  • Shteti
   kosova
  • Webi
  • Numri i kontaktit
   +381 38 602 102
 • Pozita: Zyrtar/e për dizajn dhe media

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  • Moneta është institucion financiar jo-bankar, i specializuar në ofrimin e shërbimeve financiare, me një personel me përvojë shumëvjeçare në këtë fushë.
  • Me qëllim të avancimit të veprimtarisë, Moneta tani është duke kërkuar kandidat të kualifikuar dhe profesional, për pozitën:
  • Zyrtar/e për dizajn dhe media

  Detyrat

  · Dizajnimi i të gjitha materialeve promovuese;
  · Krijimi i kampanjave në media (televizion, radio, media të shkruara dhe elektronike);
  · Mirëmbajtja dhe përditësimi i rrjeteve sociale (Facebook, Instagram etj.);
  · Përgjegjës për brendimin dhe furnizimin e agjentëve me materiale promovuese;
  · Përditësimi i web faqes zyrtare të kompanisë.


  Kualifikimet

  · Diplomë universitare në dizajn, marketing apo në fusha të ngjashme;
  · Përvojë pune minimum një vit në dizajn dhe marketing ose të ngjashme;
  · Shkathtësi të shkëlqyera në përdorimin e programeve për dizajnim;
  · Shkathtësi të shkëlqyera analitike;
  · Aftësi të shkëlqyera komunikimi në gjuhën shqipe dhe angleze;
  · Njohuria e gjuhës serbe do të ishte përparësi.


  Tjera

  • Informata shtesë:
  • Të gjithë të interesuarit duhet të aplikojnë përmes sistemit elektronik të rekrutimit në www.monetaks.com.
  • Së bashku me Aplikacionin, ju lutem bashkëngjitni CV-në dhe letrën motivuese, në PDF.
  • Afati për aplikim do të jetë deri më datën 17 korrik 2018.  
  • Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.
  • Aplikimet e pakompletuara dhe të pranuara me vonesë, nuk do të merren parasysh.
  • Aplikoni këtu: http://www.monetaks.com/?p=985


  Lokacion(et) e punes

  Prishtina

  Etiketat: oferta pune
 • Ulqin
  Punë sezonale
  1 muaj
 • Prishtina
  Orar i plotë
  6 dite
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  5 muaj
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • >
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • Orar i plotë
  Kosovë
  6 dite
 • 588
  Prizren
  Orar i plotë
  4 jave
 • 588
  Orar i plotë
  Ferizaj
  4 jave
 • 588
  Orar i plotë
  Ferizaj
  4 jave
 • >
 • 588
  Orar i plotë
  Fushe Kosove
  4 jave
 • Orar i plotë
  Fushe Kosove
  6 dite
 • 350
  Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • 976
  Suhareka
  Orar i plotë
  4 dite