Zyrtar i Burimeve Njerëzore – Oferta Pune
 • TEB
  • Të dhënat e kompanisë
  • TEB
  • Qyteti
   prishtina
  • Shteti
   kosova
  • Adresa kryesore
   Rr. Agim Ramadani, Nr. 15, 10000 Prishtinë
  • Webi
  • Numri i kontaktit
   +381 (0) 38 230 123
 • Pozita: Zyrtar i Burimeve Njerëzore

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  • TEB një ndër bankat më me renome në Kosovë është pjesë e brend-it të mirënjohur bankar në Turqi e mbështetur në fuqinë ndërkombëtare të BNP Paribas.
  • TEB tani po kërkon kandidatë të kualifikuar për pozitën: Zyrtar i Burimeve Njerëzore, për Departamentin e Burimeve Njerëzore në Zyrën Qendrore

  Detyrat

  • Organizimi i trajnimeve dhe programeve të zhvillimit për punonjësit
  • Menaxhimi i modulit të trajnimit dhe regjistrimi i të gjitha trajnimeve të punonjësve
  • Organizimi i sallave të trajnimit, mbajtja e evidencës së trajnimeve të mbajtura me të gjitha
   detajet dhe shpenzimet e bëra
  • Përcjellja e trajnimeve ‘online’, caktimi i trajnimeve të tilla për punonjësit dhe mbajtja e
   regjistrit të trajnimeve të përfunduara; sigurimi i përfundimit të këtyre trajnimeve nga
   punonjësit brenda afatit të caktuar
  • Përgatitja dhe përcjellja e buxhetit të trajnimit
  • Bashkëpunimi i ngushtë me udhëheqësit e departamenteve për të identifikuar nevojat për
   trajnimin e punonjësve dhe përpiluar planin vjetor të trajnimit
  • Përgatitja e statistikave të trajnimeve të ndryshme (për trajnime në salla të trajnimit dhe
   trajnime ‘online’) dhe sigurimi i tyre për palët e ndryshme siç kërkohet
  • Asistimi në ndonjë detyrë tjetër lidhur me funksionin e Departamentit të Burimeve
   Njerëzore


  Kualifikimet

  • Preferohet Diploma e universitetit Ekonomik ose Administrim Biznesi
  • Njohuri e shkëlqyer e gjuhës angleze dhe shqipe në të shkruar dhe në të folur
  • Preferohet të ketë tri vjet përvojë pune në Departament të Resurseve Njerëzore
  • Aftësi organizative dhe të menaxhojë kohën me efikasitet
  • Shkathtësi të mira ndër-personale dhe shkathtësi të përsosura me shkrim dhe verbale
  • Njohuri të shkëlqyera të MS Office


  Tjera

  • Aplikimi duhet të bëhet online përmes web faqes së bankës www.teb-kos.com Ju lutemi klikoni
   tek Mundësi Punësimi dhe pastaj tek linku: https://recruitment.teb-kos.com/rc/.
  • Afati i fundit për
   aplikim është 07.11.2018.
  • Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsiderohen.
  • Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.


  Lokacion(et) e punes

  Prishtina

  Etiketat: oferta pune
 • Ulqin
  Punë sezonale
  1 muaj
 • Prishtina
  Orar i plotë
  6 dite
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  5 muaj
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • >
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • Orar i plotë
  Kosovë
  6 dite
 • 588
  Prizren
  Orar i plotë
  4 jave
 • 588
  Orar i plotë
  Ferizaj
  4 jave
 • 588
  Orar i plotë
  Ferizaj
  4 jave
 • >
 • 588
  Orar i plotë
  Fushe Kosove
  4 jave
 • Orar i plotë
  Fushe Kosove
  6 dite
 • 350
  Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • 976
  Suhareka
  Orar i plotë
  4 dite