Zyrtar i Lartë i Rregullativës – Oferta Pune
 • TEB
  • Të dhënat e kompanisë
  • TEB
  • Qyteti
   prishtina
  • Shteti
   kosova
  • Adresa kryesore
   Rr. Agim Ramadani, Nr. 15, 10000 Prishtinë
  • Webi
  • Numri i kontaktit
   +381 (0) 38 230 123
 • Pozita: Zyrtar i Lartë i Rregullativës

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  • TEB një ndër bankat  më me renome në  Kosovë është pjesë e brend-it të mirënjohur bankar në Turqi e mbështetur në fuqinë ndërkombëtare të  BNP Paribas.
  •  TEB Sh.A. është duke kërkuar  kandidatë  të kualifikuar në pozitën: Zyrtar i Lartë i Rregullativës për të rekrutuar në ekipin dinamik të Departamentit të Rregullativës  në Zyrën Qendrore.

  Detyrat

  • Të asistoj Kryesuesin e Departamentit që të sigurohet implementimi i aktiviteteve bankare në përputhshmëri me ligjet dhe rregulloret e Bankës Qendrore te Republikës së Kosovës (BQK);
  • Aktivisht monitoron zhvillimet e rregulloreve dhe mbikëqyrjes bankare në legjislacionin e BQK që afektojnë në ndryshimet në politikat dhe procedurat e bankës;
  • Të asistoj Kryesuesin e Departamentit në hulumtimin dhe përcjelljen e proceseve me departamentet relevante dhe njësitë organizative të bankës në implementimin e ligjeve të BQK dhe rregulloreve bankare;
  • Të kontribojë  në vlerësimin e produkteve dhe projekteve të reja të bankës në pajtueshmëri me legjislacionin e BQK, në pikëpamje të riskut që merret dhe rekomandon masa të nevojshme në këtë drejtim me departamentet tjera që të sigurojë pajtueshmëri të plotë me ligjet e aplikueshme;
  • Ndihmon, për të siguruar njëtrajtshmërinë dhe konsistencën e informatave te rregullatorit per tu shpërndarë në të gjithë departamentet / njësitë e biznesit të bankës;
  • Punon në menyrë konsulltative me departamentet /njësitë tjera të bankës për të implementuar ligjet dhe rregulloret BQK-së;


  Kualifikimet

  • Diploma e  universitetit dhe kualifikimi profesional (e preferueshme diplomë të fakultetit Ekonomik, Banka, Financa, Drejtesi apo Administrim Biznesi).
  • Së paku pesë vite përvojë relevante të punës ne banke.
  •  Të kuptojë mirë ligjin mbi bankat dhe rregulloret e tjera bankare  te BQK-se,politikat dhe procedurat e bankes.
  • Te kete njohuri shume te mire te kerkesave te rregullatorit dhe mbikëqyrjes.
  • Të ketë aftësi të dëshmuara të analizimit sistematik dhe logjik të informatave.
  • Të ketë gatishmëri dhe aftësi për të mësuar dhe t’u përmirësuar në mënyrë të vazhdueshme.
  • Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikuese dhe në të shkruar në gjuhën Angleze dhe Shqipe.
  • Aftësi të mira komunikuese dhe të zgjidhjes së problemeve.
  • Njohuri të mira të MS Office.
  • Të jetë i gatshëm për të udhëtuar brenda dhe jashtë Kosovës.
  • Të jetë një pjesëtar i mirë i ekipit dhe efikas në punë ekipore.
  • Të ketë patent shofer.


  Tjera

  • Aplikimi duhet të bëhet online në adresën elektronike www.teb-kos.com  dhe  dokumentet tjera përcjellëse: letërnjoftimi i Kosovës, CV e detajuar, letër motivimi, diplomat (që vërtetojnë kualifikimet) dhe referencat nga punëdhënësit e mëparashëm,  dërgohen në e-mail adresën: [email protected] prej datës 31.07.2015 deri 07.08.2015 (deri 17:00).
  • Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsiderohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.


  Lokacion(et) e punes

  Prishtina

  Etiketat: Ekonomi njoftime pune teb
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 muaj
 • 5529
  Prizren
  Orar i plotë
  1 muaj
 • 5529
  Prizren
  Orar i plotë
  4 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 muaj
 • 10570
  Prishtina
  Orar i plotë
  2 jave
 • >
 • Ulqin
  Punë sezonale
  1 muaj
 • Prishtina
  Orar i plotë
  5 dite
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  5 muaj
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • >
 • 16586
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • Orar i plotë
  Kosovë
  5 dite
 • 588
  Prizren
  Orar i plotë
  4 jave
 • 588
  Orar i plotë
  Ferizaj
  4 jave
 • 588
  Orar i plotë
  Ferizaj
  4 jave