Zyrtar Ligjor – Oferta Pune
 • Eppc Kosovo
 • Pozita: Zyrtar Ligjor

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  • Pozicioni:    Zyrtar Ligjor
  • Vendndodhja:  Prishtinë;
  • Udhëtime pune: Po, brenda vendit;
  • Kontrata:  Sipas Ligjit të Punës
  • Aplikimet mbyllen: 4 Dhjetor 2017
   

  Detyrat

  • Të kontaktoj dhe menaxhoj në baza të rregullta klientët në portfolion e saj/ tij;
  • Të bëj vizita të rregullta në terren te klientët dhe organet e përmbarimit të përcaktuar në portfolion e saj/tij;
  • Të bëj vlerësimin e ekspozimeve kreditore jo-performuese me maturi dhe profesionalizëm dhe të propozoj zgjidhje adekuate;
  • Të filloj procedurën përmbarimore ndaj klientëve jo-performues pranë Përmbaruesëve Privat dhe Gjykatave;
  • Të përfaqësoj kompaninë në lidhje me klientët në procedurë përmbarimore dhe/ apo civile;
  • Të përgatit raporte të rregullta në lidhje me aktivitetet rreth klientëve në portfolio të saj/ tij;
  • Të kryej punë të tjera juridike që kanë të bëjnë me menaxhimin e ekspozimeve jo-performuese.


  Kualifikimet

  • Diplomë universitare në Juridik;
  • Eksperiencë pune në procedurën përmbarimore, mbledhjen e kredive jo-performuese, kredidhënie apo të ngjashme përbën avantazh;
  • Aftësi të shquara komunikimi dhe organizative;
  • Aftësi të shquara analitike;
  • I/E dedikuar dhe vetëmotivuar për sukses;
  • Njohuri shumë të mira të paketë Microsoft Office (posaçërisht Excel dhe Word);
  • Të posedoj Patent Shofer kategorinë  “B”.


  Tjera

  • Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë CV-në dhe dokumentet tjera përcjellëse në e-mail adresën: [email protected]
  • Vetëm aplikacionet e pranuara përmes e-mail adresës së lartpërmendur do të merren parasysh. Duke ju falënderuar për aplikim,  ju njoftojmë se vetëm kandidatët e përfshirë në listën e ngushtë do të kontaktohen.


  Lokacion(et) e punes

  Prishtina Prizren

  Etiketat: kosovajob