Zyrtar Ligjor – Oferta Pune
 • Credica LLC
 • Pozita: Zyrtar Ligjor

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  Credica LLC si rezultat i zgjerimit të aktivitetit të saj kërkon kandidatë të motivuar të aplikojnë për pozitën:
  • Zyrtar Ligjor (Prishtinë, Prizren)

  Detyrat

  • Të kontaktoj dhe menaxhoj në baza të rregullta klientët në portfolion e saj/ tij;
  • Të bëj vizita të rregullta në terren te klientët dhe organet e përmbarimit të përcaktuar në portfolion e saj/tij;
  • Të bëj vlerësimin e ekspozimeve kreditore jo-performuese me maturi dhe profesionalizëm dhe të propozoj zgjidhje adekuate;
  • Të filloj procedurën përmbarimore ndaj klientëve jo-performues pranë Përmbaruesëve Privat dhe Gjykatave;
  • Të përfaqësoj kompaninë në lidhje me klientët në procedurë përmbarimore dhe/ apo civile;
  • Të përgatit raporte të rregullta në lidhje me aktivitetet rreth klientëve në portfolio të saj/ tij;
  • Të kryej punë të tjera juridike që kanë të bëjnë me menaxhimin e ekspozimeve jo-performuese.


  Kualifikimet

  • Të kontaktoj dhe menaxhoj në baza të rregullta klientët në portfolion e saj/ tij;
  • Të bëj vizita të rregullta në terren te klientët dhe organet e përmbarimit të përcaktuar në portfolion e saj/tij;
  • Të bëj vlerësimin e ekspozimeve kreditore jo-performuese me maturi dhe profesionalizëm dhe të propozoj zgjidhje adekuate;
  • Të filloj procedurën përmbarimore ndaj klientëve jo-performues pranë Përmbaruesëve Privat dhe Gjykatave;
  • Të përfaqësoj kompaninë në lidhje me klientët në procedurë përmbarimore dhe/ apo civile;
  • Të përgatit raporte të rregullta në lidhje me aktivitetet rreth klientëve në portfolio të saj/ tij;
  • Të kryej punë të tjera juridike që kanë të bëjnë me menaxhimin e ekspozimeve jo-performuese.


  Tjera

  • Pozicioni: Zyrtar Ligjor;
  • Vendndodhja: Prishtinë;
  • Udhëtime pune: Po, brenda vendit;
  • Kontrata: Sipas Ligjit të Punës;
  • Aplikimet mbyllen: 21 Gusht 2018.
  • Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë CV-në dhe dokumentet tjera përcjellëse në e-mail adresën: [email protected]
  • Vetëm aplikacionet e pranuara përmes e-mail adresës së lartpërmendur do të merren parasysh. Duke ju falënderuar për aplikim,  ju njoftojmë se vetëm kandidatët e përfshirë në listën e ngushtë do të kontaktohen.


  Lokacion(et) e punes

  Prishtina Prizren

  Etiketat: portal pune
 • Punë sezonale
  Kosovë
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • 738
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • >
 • Prishtina
  Orar i plotë
  2 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  2 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  2 jave
 • 856
  Prishtina
  Orar i plotë
  2 jave
 • 6529
  Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • >
 • Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • Prizren
  Orar i plotë
  1 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  2 jave