Zyrtar në Departamentin e Marketingut – Oferta Pune
 • Moneta
  • Të dhënat e kompanisë
  • Moneta
  • Qyteti
   prishtina
  • Shteti
   kosova
  • Webi
  • Numri i kontaktit
   +381 38 602 102
 • Pozita: Zyrtar në Departamentin e Marketingut

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  • Zyrtar në Departamentin e Marketingut (f/m)

  Detyrat

  - Ndihmon në planifikimin e planit vjetor të marketingut;
  - Parapërgatit komunikatat për mediat e shkruara dhe për web faqe;
  - Është përgjegjës për mirëmbajtjen e web faqes zyrtare të Korporatës, duke përfshirë përditësimin e përmbajtjes, paraqitjen vizuale, shtimin e faqeve të reja, etj.;
  - Përkujdeset për të gjitha llojet e reklamave ndriçuese të vendosura tek çdo agjent;
  - Ndihmon në përzgjedhjen, porositjen dhe shpërndarjen e materialeve promovuese në përgjithësi;
  - Përkujdeset rreth materialeve të zyrës si: vizitkarta, memorandume, dosje, pliko etj. të cilat kanë karakter promovues për korporatën;
  - Planifikon dhe menaxhon marketingun direkt;
  - Hulumton tregun për përzgjedhjen e furnitorëve për materiale të marketingut si dhe vlerëson ofertat e tyre;
  - Bashkëpunon dhe kontrollon cilësinë e punëve të kryera nga kompanitë e kontraktuara të marketingut;
  - Realizon dhe mbikëqyrë eventet e rëndësishme;
  - Krijon kampanja marketingu për oferta specifike;
  - Menaxhon marketingun në mediat sociale.


  Kualifikimet

  - Diplomë universitare në Marketing, Dizajn apo fusha tjera relevante;
  - Përvojë pune 2 vjeçare në fushën e Marketingut;
  - Shkathtësi të larta në përdorimin e MS Office;
  - Aftësi të shkëlqyera komunikimi në gjuhën shqipe dhe angleze;
  - Aftësi të larta organizative, analitike dhe kreative.


  Tjera

  • Të gjithë të interesuarit duhet të aplikojnë përmes sistemit elektronik të rekrutimit në www.monetaks.com. Së bashku me Aplikacionin, ju lutem bashkëngjitni CV-në dhe letrën motivuese.
  • Afati për aplikim do të jetë deri më datën 22 tetor 2017. Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.
  • Aplikimet e pakompletuara dhe të dërguara me vonesë, nuk do të merren parasysh.
  • Aplikoni këtu: http://www.monetaks.com/?p=985


  Lokacion(et) e punes

  Prishtina

  Etiketat: kosova job
Share This

Share This

Share this post with your friends!

Share this

Share this post with your friends!