Zyrtar për Marketing – Oferta Pune
 • Kreditimi Rural i Kosovës
 • Pozita: Zyrtar për Marketing

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  Kreditimi Rural i Kosovës Sh.p.k, me seli në Prishtinë, Institucion Mikrofinanciar i regjistruar në BQK, hap vend të lirë pune për:
  • Një (1) Zyrtar për marketing për zyren qendrore në Prishtinë.
   

  Detyrat

  • Përgatitja e kampanjave te marketingut, përfshirë dizajnimin e broshurave, posterave dhe definimi i mënyrës së shpërndarjës.
  • Kontribuon në definimin e dukjes së interierit të zyrave të degëve duke përfshirë sportelet/inventarin dhe dukjes vizuele të pjesës ballore të zyrave të degëve... etj.
  • Mirëmbajtja e web faqës së kompanisë dhe paraqitjes së kompanisë në rrjetet sociale me qëllim të promovimit të ofertës kreditore.
  • Kontribuon në dizajnim të produktit kreditor dhe përcaktimin e mënyrës së shitjës.
  • Planifikimi dhe menaxhimi i pjesëmarrjës në ngjarje promovuese.
  • Kontribuon në përpilimin e planit vjetor të marketingut.
  • Punë të tjera administrative.


  Kualifikimet

  • Diplomë universiteti në ekonomi, dizajn apo shkenca teknike,
  • Përvojë paraprake në punë të ngjashme në sektorin bankarë është një përparësi,
  • Njohuri të mira të punës me kompjuter, programet e Microsoft Office dhe programe per dizajnim grafik etj,
  • Të jetë kreativ, komunikativ, dinamik, fleksibil dhe i/e gatshëm për punë në ekip dhe punë në teren,
  • Njohuri të gjuhës angleze (e preferueshme),


  Tjera

  • Konkursi mbetet i hapur nga dt. 04.12.2015 deri me dt. 10.12.2015. Kandidatet e interesuar mund t’i dërgojnë CV-it e tyre në adresën elektronike: [email protected]
  • Titulli i email-it tuaj duhet të përmbajë emrin e pozitës
  • Vetëm një numër i përzgjedhur i kandidatëve do të ftohet në intervistë. KRK ofron zhvillim profesional, pako konkuruese të kompensimit dhe punë ekipore.


  Lokacion(et) e punes

  Prishtina

  Etiketat: portal pune reklam
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • 10662
  Orar i plotë
  Ferizaj
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • 10662
  Orar i plotë
  Ferizaj
  3 jave
 • >
 • 10662
  Orar i plotë
  Ferizaj
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 dite
 • 1431
  Prishtina
  Orar i plotë
  3 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë

  Ka skaduar

 • >
 • 14089
  Suhareka
  Orar i plotë
  6 dite
 • Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • 388
  Punë sezonale
  Prishtina
  4 jave
 • 388
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • 388
  Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave