Zyrtar për Sigurinë e Informatave – Oferta Pune
 • TEB
  • Të dhënat e kompanisë
  • TEB
  • Qyteti
   prishtina
  • Shteti
   kosova
  • Adresa kryesore
   Rr. Agim Ramadani, Nr. 15, 10000 Prishtinë
  • Webi
  • Numri i kontaktit
   +381 (0) 38 230 123
 • Pozita: Zyrtar për Sigurinë e Informatave

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  • TEB një ndër bankat  më me renome në Kosovë është pjesë e brend-it të mirënjohur bankar në Turqi e mbështetur në fuqinë ndërkombëtare të  BNP Paribas.
  • TEB tani po kërkon kandidatë të kualifikuar për pozitën: Zyrtar për Sigurinë e Informatave për Departamentin e Sigurisë së Informatave dhe Mbrojtjes së të Dhënave në Zyren Qendrore.

  Detyrat

  • Të ekzekutojë kontrollat e Sigurisë së Informatave të Bankës sipas Planit të Kontrollit vjetor
  • Të rishikojë implementimet e Teknologjisë Informative (TI), shërbimet, aktivitetet mbështetëse dhe proceset në pajtueshmëri me Politikat dhe Standardet e Sigurisë së Informatave, me rregulloret e jashtme korrespodente si dhe me strategjinë dhe targetet e bankës.
  •  Në lidhje me standardet dhe metodologjitë e sigurisë së sistemit të informacionit, të vlerësojë sistemet e TI të Bankës dhe filialeve në aspektin e sigurisë, konfidencialitetit, integritetit dhe disponueshmërisë së informacionit dhe për të dhënë sygjerime për rreziqet dhe kërcënimet e mundshme të sigurisë.


  Kualifikimet

  • Diplomë Baçelor në fushën e sistemeve dhe teknologjive të informacionit, inxhinierisë, MIS, drejtimeve të tjera teknike; (CISA, CISSP, CISM, GPEN, GWAPT, certifikatat OSCP janë të preferueshme)
  • Të paktën dy vite përvojë pune në fushën e Teknologjisë Informative, Teknologjisë Informative të Auditimit, Sigurisë së Informatave dhe Menaxhimit të Riskut.
  • Të ketë njohuri me konceptet kyçe të kontrollit të Teknologjisë Informative, COBIT, BS7799, ISO/IEC 27001 standardeve dhe metodologjive.
  • Të ketë njohuri për konceptet e vlerësimit të sigurisë dhe testit të depërtimit
  • Të ketë njohuri per rrjetat dhe analizen e topologjive
  • Njohuri të mira në Linux
  • Të flas dhe shkruaj rrjedhshëm gjuhën angleze
  • Eficient në punë ekipore


  Tjera

  • Aplikimi duhet të bëhet online përmes web faqes së bankës www.teb-kos.com Ju lutemi klikoni tek Mundësi Punësimi dhe pastaj tek linku: https://recruitment.teb-kos.com/rc/.
  • Afati i fundit për aplikim është 21.06.2017 Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsiderohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.


  Lokacion(et) e punes

  Prishtina

  Etiketat: kosova job
Share This

Share This

Share this post with your friends!

Share this

Share this post with your friends!