Zyrtar për Zhvillim Biznesi – Oferta Pune
 • FINCA Kosovo
  • Të dhënat e kompanisë
  • FINCA Kosovo
  • Qyteti
   prishtina
  • Shteti
   kosova
  • Adresa kryesore
   Robert Doll, nr. 5 Prishtinë, Republika e Kosovës
  • Webi
  • Numri i kontaktit
   (377) 45 999 444
 • Pozita: Zyrtar për Zhvillim Biznesi

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  FINCA është Institucion Financiar Amerikan, që operon në Euroazi, Lindje të Mesme, Afrikë dhe Amerikë Latine, duke shërbyer mbi 1.7 milion klientë. Me qëllim të rritjes së efikasitetit në operacione, FINCA Kosovë shpallë:
  •   ZYRTAR PËR ZHVILLIM BIZNESI  Degën :  GJILAN

  Detyrat

  • Të identifikojë klientët potencial për kreditë e bizneseve përmes promovimit të ofertës kreditore;
  • Të monitorojë trendet dhe zhvillimet e tregut;
  • Të mbledh, analizojë dhe verifikojë informatat që lidhen me kredi kërkuesin;
  • Të ndërtojë dhe analizojë pasqyrat financiare;
  • Të ndërtojë portfolion dhe bazën e klientëve; 
  • Te vlerësojë riskun e kredisë;
  • Të menaxhojë në mënyrë cilësore kualitetin e portfolios për klientët e biznesit; 
  • Të menaxhojë me sukses ciklin e ripagesave mujore të kredive të aprovuara; 
  • Të ndërtojë relacione afatgjate dhe profesionale me klientë dhe tëprezantojë institucionin në treg, në përputhje me politikat dhe procedurat e institucionit.


  Kualifikimet

  • Diplomë universiteti në ekonomi, financa ose administrim biznesi;
  • Përvoja e punës në institucionet financiare është përparësi;
  • Njohuri mbi ambientin e biznesit, trendet dhe zhvillimet specifike të tij; 
  • Njohuri të përgjithshme të sistemit mikro-financiar; 
  • Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikuese;
  • Aftësi të forta analitike dhe organizative; 
  • Njohuri të gjuhës angleze;
  • Posedimi i patentë shoferit.


  Tjera

  • Ju lutem plotësojeni aplikacionin online http://kosovo.finca.org/mundesi-punesimi/openings/ në web faqe: Kosovo.FINCA.org ose dergoni CV- në dhe Letrën motivuese në e-mail adresën: [email protected] si dhe në [email protected]
   Në titull duhet të shkruhet pozita e punës dhe vendi.  Aplikacionet e dorëzuara në format tjera nuk do të konsiderohen. 
  • Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen. FINCA Kosovë ofron mundësi punësimi të barabartë.
  • Afati i aplikimit deri me 04/10/2018


  Lokacion(et) e punes

  Gjilan

  Etiketat: njoftim pune