Zyrtar/e Ligjor – Oferta Pune
 • Debt Collection Agency
 • Pozita: Zyrtar/e Ligjor

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  • Debt Collection Agency Shpk, ështe kompani e specializuar në ofrimin e sherbimeve në Menaxhimin e kredive Jo-Përformuese për Banka, Institucione Mikrofinanciare, Institucione jo-Bankare dhe Institucione tjera financiare ne Kosove.
  • Si rezultat i zgjerimit te aktivitetit të saj, DCA kërkon kandidatë të motivuar të aplikojnë për pozitën e:
  •  Zyrtar/e Ligjor – Prishtinë, me orarë të plotë

  Detyrat

  • Bënë vleresimin e ekspozimeve jo-performuese me maturi dhe profesionalizëm dhe te propozoj zgjidhje adekuate
  • Të filloj proceduren permbarimore ndaj klienteve jo-performues prane Permbarueseve Privat dhe Gjykatave.
  • Perfaqeson kompanine për rastet e dërguara në procedurë permbarimore dhe/ apo civile.
  • Kontakton dhe menaxhnj ne baza te rregullta klientët në portfolion e saj/ tij
  • Viziton në termine të rregullta në terren te klientet dhe organet e permbarimit e percaktuar ne portfolion e saj/tij
  • Përgatitë raporte të rregullta në lidhje me aktivitetet rreth klienteve në portfolio të saj/tij
  • Kryen punë të tjera juridike që kanë të bëjnë me menaxhimin e ekspozimeve jo-performuese


  Kualifikimet

  • Diplomë universiteti në juridik
  • Eksperiencë pune në procedurën permbarimore, mbledhjen e kredive jo-performuese, kredidhënie apo të ngjashme te preferuara
  • Aftësi të shquara komunikimi dhe organizative
  • Aftësi prezantimi
  • Aftësi të shquara analitike
  • I/E dedikuar/vetëmotivuar për sukses
  • Njohuri shumë të mira të Microsoft Office.


  Tjera

  •  Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë CV-në dhe një letër motivimi në e-mail adresën [email protected]
  •  Vetëm aplikacionet e pranuara përmes e-mail adresës së lartpërmendur do të merren parasysh. Ju njoftojmë se vetëm kandidatët në listën e ngushtë do të kontaktohen. Konkursi mbetet I hapur nga data 14 Korrik deri me datë 29 Korrik 2017.


  Lokacion(et) e punes

  Prishtina

  Etiketat: kosova job
Share This

Share This

Share this post with your friends!

Share this

Share this post with your friends!