ZYRTAR/E PËR LIZING FINANCIAR – Oferta Pune
 • LEASING SOLUTION
 • Pozita: ZYRTAR/E PËR LIZING FINANCIAR

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  LEASING SOLUTION është Institucion Financiar i Licencuar nga Banka Qendrore e Republikës së Kosovës, që operon në të gjithë teritorin e Republikës së Kosovës, duke ofruar shërbime të lizingut financiar. Me qëllim të rritjes së efikasitetit në operacione, Leasing Solution shpallë:
  • KONKURS: ZYRTAR/E PËR LIZING FINANCIAR– PRISHTINË,

  Detyrat

  • Të ndërtojë relacione afatgjate dhe profesionale me klientë dhe të prezantojë institucionin në treg, në përputhje me politikat dhe procedurat e institucionit.
  • Të identifikojë klientët potencial për lizing financiar përmes promovimit të ofertave;
  • Të monitorojë trendet dhe zhvillimet e tregut;
  • Të mbledh, analizojë dhe verifikojë informatat që lidhen me lizing kërkuesin;
  • Të ndërtojë dhe analizojë pasqyrat financiare;
  • Të ndërtojë portfolion dhe bazën e klientëve;
  • Te vlerësojë riskun e lizingut;
  • Të menaxhojë në mënyrë cilësore kualitetin e portfolios për klientët e biznesit dhe individual;
  • Të menaxhojë me sukses pagesat mujore të portfolios së lizingut;


  Kualifikimet

  • Diplomë universiteti në ekonomi, financa ose administrim biznesi;
  • Njohuri mbi ambientin e biznesit, trendet dhe zhvillimet specifike të tij;
  • Njohuri të përgjithshme të sistemit lizingut financiar;
  • Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikuese;
  • Aftësi të forta analitike dhe organizative;
  • Njohuri të gjuhës angleze;
  • Posedimi i patent shoferit e obligueshme;
  • Përvoja e punës në institucionet financiare është përparësi;


  Tjera

  • Ju lutem të dergoni CV- në dhe referencat në e-mail adresën: [email protected]
  • Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen. LEASING SOLUTION ofron mundësi punësimi të barabartë. Afati i aplikimit deri me 12/02/2018
  • Në rast të ndonjë paqartësie gjatë fazës së aplikimit, mund të na kontaktoni [email protected]


  Lokacion(et) e punes

  Prishtina

  Etiketat: njoftim pune
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • 6363
  Prishtina
  Orar i plotë
  2 jave
 • 1431
  Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • 6529
  Prishtina
  Orar i plotë
  2 jave
 • 15037
  Orar i plotë
  Kosovë
  2 jave
 • >
 • Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • Prizren
  Orar i plotë
  1 muaj
 • Prizren
  Orar i plotë
  1 muaj
 • Prizren
  Orar i plotë
  1 muaj
 • >
 • Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • Prizren
  Orar i plotë
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  6 dite