ZYRTAR/E PËR PAJTUESHMËRI – Oferta Pune
 • LEASING SOLUTION
 • Pozita: ZYRTAR/E PËR PAJTUESHMËRI

  Data e aplikimit ka skaduar
 • Pershkrimi i punes

  LEASING SOLUTION është Institucion Financiar i Licencuar nga Banka Qendrore e Republikës së Kosovës, që operon në të gjithë teritorin e Republikës së Kosovës, duke ofruar shërbime të lizingut financiar. Me qëllim të rritjes së efikasitetit në operacione, Leasing Solution shpallë:Konkurs
  • ZYRTAR/E PËR PAJTUESHMËRI– PRISHTINË,

  Detyrat

  • Jep këshilla, përgatit dhe rishikon kontratat, marrëveshjet, format institucionale dhe operacionale si dhe dokumentet e tjera ligjore në pajtim më ligjet në fuqi;
  • Përgatit këshilla mbi pyetjet ligjore të ndryshme që kanë të bëjnë me çështjet dhe produktet e Institucionit, administrimin dhe menaxhimin, mbështetjen e institucioneve, prokurimin dhe kontratat, si dhe çështje të tjera operacionale;
  • Ofron mbështetje ligjore si dhe udhëzime ligjore për stafin në bazë të kërkesave;
  • Përcjell zhvillimet ligjore në nivelin kombëtar dhe lokal, gjë që ndikon në punën e përditshme të Institucionit, duke përfshirë raportimin për çështjet e pajtueshmërisë;
  • Merr pjesë në zhvillimin e negociatave dhe zgjidhjes së ankesave dhe konflikteve, në rast se kjo kërkohet, si dhe prezanton Institucionin në procedurat juridike, të arbitrazhit apo administrative, në rast se kjo është e nevojshme;
  • Merret me çështjet/përfaqësimet gjyqësore;
  • Realizon detyra të tjera të caktuara nga mbikëqyrësi;


  Kualifikimet

  • Diplomë universiteti në shkenca juridike; preferohet të ketë kaluar provimin e Judikaturës;
  • Së paku tri vite përvojë pune në zbatimin e ligjit;
  • Preferohet të ketë eksperiencë në zbatimin e ligjit në fushën e patundshmërive, kontratave, pagesën e dëmeve, ligjit të punës, përvoja ne ndonjë institucion financiar është shumë e preferuar;
  • Kërkohet njohje profesionale e gjuhës angleze në të shkruar dhe në të folur;
  • Aftësi të shkëlqyera analitike dhe të raportimit;
  • Fleksibilitet dhe aftësi për punë nën presion si dhe në afat të kufizuar kohor;
  • Aftësi të mira komunikimi, proaktiv dhe energjik;• Diplomë universiteti në shkenca juridike; preferohet të ketë kaluar provimin e Judikaturës;
  • Së paku tri vite përvojë pune në zbatimin e ligjit;
  • Preferohet të ketë eksperiencë në zbatimin e ligjit në fushën e patundshmërive, kontratave, pagesën e dëmeve, ligjit të punës, përvoja ne ndonjë institucion financiar është shumë e preferuar;
  • Kërkohet njohje profesionale e gjuhës angleze në të shkruar dhe në të folur;
  • Aftësi të shkëlqyera analitike dhe të raportimit;
  • Fleksibilitet dhe aftësi për punë nën presion si dhe në afat të kufizuar kohor;
  • Aftësi të mira komunikimi, proaktiv dhe energjik;


  Tjera

  • Ju lutem të dergoni CV- në dhe referencat në e-mail adresën: [email protected]
  • Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen. LEASING SOLUTION ofron mundësi punësimi të barabartë. Afati i aplikimit deri me 12/02/2018
  • Në rast të ndonjë paqartësie gjatë fazës së aplikimit, mund të na kontaktoni [email protected]


  Lokacion(et) e punes

  Prishtina

  Etiketat: portal pune
 • Prishtina
  Orar i plotë
  1 jave
 • 6363
  Prishtina
  Orar i plotë
  2 jave
 • 1431
  Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • 6529
  Prishtina
  Orar i plotë
  2 jave
 • 15037
  Orar i plotë
  Kosovë
  2 jave
 • >
 • Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • Prizren
  Orar i plotë
  1 muaj
 • Prizren
  Orar i plotë
  1 muaj
 • Prizren
  Orar i plotë
  1 muaj
 • >
 • Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  4 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  3 jave
 • Prizren
  Orar i plotë
  3 jave
 • Prishtina
  Orar i plotë
  6 dite