• Inxhinier i Elektrikës / Elektornikës

  Archo
  • Postuar 2 ditë më parë
  • 28 Shtator, 2020
 • Servisues për aparate dhe frigorifer, Monitorues i hapësirave kontraktuale të shitjes

  Korporata-Rugove
  • Postuar 2 ditë më parë
  • 1 Tetor, 2020
 • Water Balance Study for Kosovo & Support to Upgrade of Hydro-meteorological Monitoring System

  Skat
  • Postuar 2 ditë më parë
  • 16 Tetor, 2020
 • Consultant for Needs and Mapping Assessment

  Ministria-e-Administrimit-të-Pushtetit-Lokal
  • Postuar 3 ditë më parë
  • 25 Shtator, 2020
 • International Tender Announcement

  Skat
  • Postuar 3 ditë më parë
  • 2 Tetor, 2020
 • Ekspertë (shërbime sociale, edukative dhe shëndetësore) (2)

  Save-the-Children
  • Postuar 3 ditë më parë
  • 24 Shtator, 2020
 • (2) Eksperta (jedan tematski i jedan pravni ekspert)

  Save-the-Children
  • Postuar 3 ditë më parë
  • 24 Shtator, 2020
 • Eksperta (jedan tematski i jedan pravni ekspert) (2)

  Save-the-Children
  • Postuar 3 ditë më parë
  • 24 Shtator, 2020
 • Thirrje për aplikim në Programin e Trajnimit të Trajnerëve (TiT)

  Checchi
  • Postuar 5 ditë më parë
  • 29 Shtator, 2020
 • Course Development Manager (Content Writer)

  Pecb
  • Postuar 5 ditë më parë
  • 1 Tetor, 2020