Damllog – Oferta Pune
 • Damllog

  • Qyteti
   prishtina
  • Shteti
   kosova
  • Webi
  • Numri i kontaktit
   038 225 225
  Përshkrimi:
  • “Damllog” SHPK si kompani ndërmjetsuese është lider në tregun e shërbimeve për trajtimin/mbikqyerjen e dëmeve në rajon.
  • KN “Damllog” SHPK është përcaktuar që të luaj rolin e vetë strategjik në ofrim të shërbimeve të vlerësimit të dëmeve si dhe t`i ofrojë mbrojtje kualitative klientëve të vet me çmime të arsyeshme. Angazhimi i KN “Damllog” SHPK ka për synim që të themeloj partneritet të suksesshëm në mes të klientëve dhe stafit të KN “Damllog” SHPK duke respektuar interesat dhe qëllimet e secilës palë.
  Pozicionet e lira ne kete kompani
 • Ka skaduar