OfertaPune.net | Oferta Pune
 • OfertaPune.net

  • Qyteti
   prishtina
  • Shteti
   kosova
  • Webi
  • Numri i kontaktit
   038 722 737
  Përshkrimi:
  • Portali Ofertapune.net është krijiar për të ofruar qasje sa më të lehtë sa i përket ofertave të fundit për vende të lira pune.
  • Ne kemi vendosur që tek ju të sjellim një web-faqe më kualitative me të cilën synojmë ta bëjmë ndërlidhjen e punëdhënësve dhe punëkërkuesve.
  • Eksperiencat e më hershme në fushën e teknologjisë na ndihmuan qe të krijojmë një portal i cili do të ofroj asistencë te vazhdueshme për personat qe janë duke ofruar punë apo kërkuar punë.
  Pozicionet e lira ne kete kompani
 • Ka skaduar

 • Ka skaduar

 • Ka skaduar

 • Ka skaduar