Primail Sh.p.k – Oferta Pune
  • Primail Sh.p.k

    Përshkrimi:
    • Garanton  shërbime postare te shpejta dhe të sigurta në tërë teritorin e kosovës për keto shërbime Fatura,Dokumente,Revista,Flyera,Broshura ,Dhurata, Mallra te ndryshem
    Pozicionet e lira ne kete kompani
  • Ka skaduar